ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.10.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część II”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 11 / 10 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 03.11.2021 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.09.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Inwentaryzacja składników majątku Zamawiającego”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 9/ 2021 Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2021 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 10 / 6 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 9 / 6 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 8 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa obudowy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 7 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa orurowania do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Naprawa urządzeń melioracyjnych po budowie kolektora  kanalizacji sanitarnej- ul. Pohulanka bis do OŚ-etap I” Numer referencyjny: JRP / ZO / 4 / 4 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2021 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Instrukcja Wojta Gminy Stare ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 4 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.03.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 2 / 3 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.02.2021 R.

Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Część: opracowanie dokumentacji technicznej w celu podłączenie studni St 9 do SUW”). Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 2 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 17.02.2021 r. o ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.11.2020 R.

Opracowanie analizy i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie gm. Stare Babice oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przepustowości istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 04.12.2020 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2020 r. o godz. 15.00.   Ogłoszenie w Bazie ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2020 R.

Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.11.2020 r. o godz. 12.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 1 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.11.2020 R.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Numer referencyjny: DK / ZO / 7 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.11.2020 R.

Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 13.00   Zapytanie ofertowe informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.11.2020 R.

Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 14.00   Zapytanie ofertowe Formularz oferty docx Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.10.2020 R.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Numer referencyjny: DK / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 10.11.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.10.2020 R.

Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 4 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.10.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wzór ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.10.2020 R.

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli (Etap: Kosztorysy inwestorskie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej) Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 3 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 14.10.2020 r. o godz. 14.00   Zapytanie ofertowe ARCHITEKTURA PDF ELEKTRYCZNE KONSTRUKCJA TELETECHNIKA Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.05.2020 R.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” oraz Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” Numer referencyjny: JRP ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.03.2020 R.

Dostawa fabrycznie nowego odbiornika GPS wraz z anteną i kontrolerem do pomiarów geodezyjnych Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 3 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 11.03.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.02.2020 R.

Zakup i dostawa wolnostojących kontenerów na odpady do PSZOK w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 1 / 2 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.02.2020 r. o godz. 15.00   Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
czytaj więcej

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content