OCZYSZCZAMY ŚCIEKI

Sieć kanalizacyjna w Gminie Stare Babice obejmuje swym zasięgiem prawie całą gminę. Od początku działalności Przedsiębiorstwa tj. od roku 1999, kiedy to długość sieci kanalizacyjnej wynosiła niecałe 12 km, infrastruktura komunalna stale się rozwija.

INFORMACJE OGÓLNE

Dzięki funduszom unijnym rozwój infrastruktury komunalnej udało się zdecydowanie przyspieszyć. W 2006 roku Gmina Stare Babice, ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wybudowała ponad 15 km sieci kanalizacyjnej. A od roku 2007 do 2015, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Spójności UE, udało się wybudować 114 km sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu poziom skanalizowania gminy wynosi obecnie blisko 95%. Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach, gdzie przyjmowane są również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach wybudowana została w 1996 roku. Jej wydajność wynosiła wówczas 600 m3/d a jej praca opierała się na technologii SBR.

Czytaj więcej

SIEĆ KANALIZACYJNA

Sieć kanalizacyjna istnieje od 1994 r. Obecnie procent skanalizowania gminy Stare Babice wynosi 95%. Na terenie gminy występują dwa rodzaje sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjna zbudowana z PVC o średnicach od 200 mm do 500 mm oraz ciśnieniowa zbudowana z PE o średnicach od 75 mm do 90 mm. Długość sieci obecnie wynosi 197 km a liczba przyłączy 6102 szt.

W celu uniknięcia układania kanalizacji grawitacyjnej na znacznych głębokościach a także ze względu na zróżnicowanie terenu na sieci kanalizacyjnej zastosowano 77 przepompowni ścieków, w tym dwie główne przepompownie: Przepompownia „Borzęcin” oraz przepompownia „Koczargi”. Przepompownia „Borzęcin” poprzez przepompownię „Koczargi” transportuje ścieki z zachodniej części gminy kanałami tłocznymi ø 315 o długości 4,6 km oraz ø 355 o długości 2,9 km bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

CZEGO NIE WRZUCAĆ DO KANALIZACJI


Artykuły higieniczne:
chusteczki nawilżające, pieluchy, podpaski, patyczki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, waciki nasączone zmywaczem do paznokci– niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
Materiały budowlane:
farby, gruz, popiół, cegły, żwir, piasek, szkło itp. – niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
Artykuły medyczne:
igły, strzykawki, bandaże, plastry, przeterminowane lekarstwa (tabletki, syropy, maści) – bardzo niebezpieczne dla pracowników obsługi urządzeń kanalizacyjnych.
Chemikalia oraz inne materiały stałe i płynne:
farby, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin oraz woreczki foliowe, korki, nakrętki, niedopałki papierosów, żwirek lub trociny od zwierząt domowych, kości, ziemia z doniczek, gazety, tektury, materiały tekstylne, zużyte oleje silnikowe – zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą mikroorganizmom na oczyszczalni ścieków a także mogą uszkadzać i powodować zatory na sieci kanalizacyjnej.
Żywność:
resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy z kawy i herbaty, tłuszcze spożywcze – niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno także wprowadzać wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków oraz naraża użytkowników/dostawców ścieków na cofnięcie się ścieków do nieruchomości i w rezultacie zalanie domu, mieszkania lub terenu posesji a także stwarza zagrożenie dla pracowników obsługi urządzeń kanalizacyjnych.

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content