ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.10.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn„Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC w dz. nr ew. 701 i 21/2 mającej na celu grawitacyjne odprowadzenie ścieków z działek nr ew. 21/2, 21/1, 21/5 do zaprojektowanej  sieci kanalizacyjnej w dz. nr ew. 701 ( i kolejnych) w miejscowości Lipków, gm. Stare Babice”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 16 / 10 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 21.10.2022 r. o godz. 12.00

Skip to content