PRACUJ Z NAMI


Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

CV wraz z listem motywacyjnym można składać:
- osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa,
- pocztą na adres GPK Eko-Babice Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36,05-082 Stare Babice
- za pomocą formularza

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

KLAUZULA INFORMACJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH