DOSTARCZAMY WODĘ Źródłem wody dla gminy Stare Babice w ponad 80% są ujęcia głębinowe znajdujące się na jej terenie. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z dwóch Stacji Uzdatniania Wody, które znajdują się w Borzęcinie Małym oraz w Starych Babicach. więcej Awarie i planowane wyłączenia

INFORMACJE OGÓLNE

Aby zwiększyć niezawodność dostaw, zwłaszcza na wypadek awarii własnych źródeł zasilania a także w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim, produkcja własna jest uzupełniana zakupem wody z MPWiK w Warszawie.


Na początku działalności źródłami zasilania w wodę były stacja uzdatniania wody w Starych Babicach (średnio 63%), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy S.A. (średnio 28%) oraz ujęcie wody w Feliksowie należące do gminy Leszno (średnio 9%). We wrześniu 2008 roku oddano do eksploatacji stację uzdatniania wody w Borzęcinie Małym, którą wybudowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności U.E. Dzięki tej inwestycji udało się zdecydowanie ograniczyć ilość wody kupowanej u dostawców zewnętrznych.


Obecnie SUW w Borzęcinie Małym zaopatruje ponad 50% mieszkańców, SUW w Starych Babicach średnio 30% a pozostałe zapotrzebowanie uzupełniane jest zakupem wody z zewnętrznego wodociągu tj. z MPWiK w Warszawie.

SUW W BORZĘCINIE MAŁYM

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pracuje od września 2008 roku. Obecnie z wody pochodzącej z tej stacji korzysta prawie 60% mieszkańców gminy. Woda surowa pochodząca z ujęć głębinowych charakteryzuje się dobrą jakością wymagającą usunięcia głównie podwyższonego żelaza i manganu oraz średnią twardością.

Czytaj więcej

SUW W STARYCH BABICACH

Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach pracuje od 1983 roku, przejęta w zarządzanie przez Spółkę została w 1999 roku. W latach 2006–2013 przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych m.in. zastosowano rozwiązania pozwalające na pracę stacji w pełnej automatyce.

Czytaj więcej

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Sieć wodociągowa w centralnej części gminy istnieje od 1983 r. a obecnie zwodociągowane jest już 99% gminy. Zbudowana jest z materiałów takich jak: żeliwo – 2%, PVC – 89 %, PE – 9 % o średnicach od 90 mm do 315 mm. Długość sieci obecnie wynosi ponad 197 km a liczba przyłączy 7305 szt.

JAKOŚĆ WODY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.U 2017 poz. 2294) przedsiębiorstwo prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody wyprodukowanej na stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym oraz pobieraną z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej zasilanej z tej stacji. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym oraz posiadającym zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody określa zawartość w niej związków wapnia i magnezu. Podczas podgrzewania wody na skutek odgazowania dwutlenku węgla następuje wytrącanie węglanów wapnia i magnezu potocznie zwanych "kamieniem". Twardość wody wyrażona jest w kilku jednostkach stosowanych równorzędnie.

Jednostkimg CaCO3/lmval/lmmol/lstopień niemiecki [°N]stopień francuski [°F]stopień angielski [°A]
mg
CaCO3/l
10,020,010,0560,10,07
mval/l5010,52,853,5
mmol/l100215,6107
stopień niemiecki [°N]17,860,360,17911,791,25
stopień francuski [°F]100,20,10,5610,7
stopień angielski [°A]14,290,290,1430,81,431

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content