Facebook

Woda

Menu

Źródłem wody dla gminy Stare Babice w ponad 80% są ujęcia głębinowe znajdujące się na terenie gminy Stare Babice. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z dwóch stacji uzdatniania wody: Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach. Aby zwiększyć niezawodność dostaw, zwłaszcza na wypadek awarii własnych źródeł zasilania a także w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim, produkcja własna jest uzupełniana zakupem wody z MPWiK w Warszawie.

Na początku działalności źródłami zasilania w wodę były stacja uzdatniania wody w Starych Babicach (średnio 63%), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy S.A. (średnio 28%) oraz ujęcie wody w Feliksowie należące do gminy Leszno (średnio 9%).
We wrześniu 2008 roku oddano do eksploatacji stację uzdatniania wody w Borzęcinie Małym, którą wybudowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności U.E.
Dzięki tej inwestycji udało się zdecydowanie ograniczyć ilość wody kupowanej u dostawców zewnętrznych.

Obecnie SUW w Borzęcinie Małym zaopatruje ponad 50% mieszkańców, SUW w Starych Babicach średnio 30% a pozostałe zapotrzebowanie uzupełniane jest zakupem wody z zewnętrznego wodociągu tj. z MPWiK w Warszawie.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej