INWESTYCJE Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pochodzących z funduszu spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.

PROJEKTY UNIJNE

INWESTYCJE

Polityka spójności, w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, na którą składa się również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymały dotacje, przyczyniają się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpływają na życie codzienne Polaków.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pochodzących z funduszu spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013. W ramach największego w historii Gminy Stare Babice zamierzenia inwestycyjnego została wybudowana druga bardzo nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody oraz rozbudowana i zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków. Ponadto wybudowano 113,61 km sieci kanalizacji sanitarnej i 13,5 km sieci wodociągowej, tym samym umożliwiając podłączenie się do gminnej kanalizacji 11 690 mieszkańcom, a do sieci wodociągowej 328 mieszkańcom.

W październiku 2016 roku przedstawiciele Spółki podpisali umowę na dofinansowanie kolejnych inwestycji polegających na budowie 33,66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14,69 km sieci wodociągowej w ramach funduszu spójności, dostępnego w perspektywie 2014 – 2020..

czytaj więcej

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

INWESTYCJE

W latach 2017-2020 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o. o. zrealizowało w całości z funduszy własnych zadania inwestycyjne mające na celu pozyskanie nowych odbiorców usług oraz inwestycje, przyczyniły się do poprawy jakości wody i zmniejszenia kosztów eksploatacji sieci.

czytaj więcej

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content