OGŁOSZENIA


• Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" sp. z o.o. informuje, że od 24 marca 2022 r. zmieniają się stawki taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Szczegółowe informacje: www.eko-babice.pl/cenniki/

• Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Babice Sp. z o.o. informuje,  że w dniu 14 czerwca 2022 r. będzie wywożony osad ściekowy z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

AKTUALNOŚCI

Ocena możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Stare Babice

W kwietniu 2022 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. podpisało umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie na wykonanie raportu z zakresu oceny możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Stare Babice, mającego na celu wskazanie optymalnych lokalizacji – miejsc posadowienia nowych studni głębinowych wód podziemnych. Raport zostanie przedstawiony w lipcu br. i będzie obejmował swym zakresem:

  • Analizę materiałów archiwalnych.
  • Wykonanie przekrojów hydrogeologicznych oraz map rozkładu parametrów hydrogeologicznych poziomu czwartorzędowego
    i trzeciorzędowego.
  • Analizę zagrożeń dla jakości i ilości wód podziemnych ww. poziomów wodonośnych.
  • Analizę przestrzenną pod kątem optymalnej lokalizacji nowej studni wód podziemnych.


EKO-BABICE konferencja logo strona 2-babice

Z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice oraz Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o., w dniu 28 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja tematyczna pn. „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną”

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia relacji z Konferencji oraz zapoznania się ze stroną Konferencji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom oraz Uczestnikom za udział.

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Stare Babice w roku 2021 r. uzyskała dofinansowanie w programie Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza: kwota 5 149 000 PLN na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodnej w Gminie Stare Babice.

Pierwsza inwestycja to budowa zbiornika retencyjnego ścieków.

Budowa zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Starych Babicach o pojemności ok. 3000 m3. Obiekt zlokalizowany będzie na sieci kanalizacyjnej przed ciągiem technologicznym Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach. Będzie miał za zadanie chronić oczyszczalnię ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym w czasie deszczy nawalnych, regulować dopływ ścieków ze zlewni zurbanizowanej oraz wyrównywać skład ścieków dopływających do oczyszczalni (ładunek zanieczyszczeń).

Druga inwestycja to budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej.

Budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach przewiduje pojemność sumaryczną ok. 1000 m3 (dwa zbiornik o poj. ok. 500 m3). Zbiorniki będą włączone do obecnego ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach przed pompami sieciowymi. Modernizacja stacji pozwoli na buforowanie wody w odpowiedniej ilości w dobach minimalnych rozbiorów a w dobach maksymalnych, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na zbilansowanie zapotrzebowania z bieżącą produkcją wody. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na wodę, wynikające z systematycznego przyrostu liczby mieszkańców Gminy Stare Babice, zwłaszcza w okresach letnich.

 

Nakładki wodomierzowe w innowacyjnej technologii przesyłu i przetwarzania danych

31 marca 2022 nastąpił wybór oferenta w przetargu na „ Zakup i dostawę urządzeń do zdalnego odczytu wodomierz (nakładek wodomierzowych) oraz systemu transmisji i przetwarzania danych w technologii LoRaWAN wraz z infrastrukturą”. Wybrano ofertę AIUT sp. z o.o.
z Gliwic. Zastosowana technologia nakładek wodomierzowych zapewni możliwość zdalnego odczytu wodomierzy naszych Klientów w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu transmisji i przetwarzania danych LoRa. To pierwsze tak innowacyjne wdrożenie tego rozwiązania na terenie gminy wiejskiej w Polsce. Do tej pory tego typu rozwiązania były wprowadzane w dużych miastach w ramach systemów SmartCity.

Dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych i wykorzystaniu Internetu Rzeczy (IoT) nasze przedsiębiorstwo stanie się bardziej przyjazne mieszkańcom i będzie mogło efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby nie tylko infrastruktury wodociągowej, a rachunki za media oparte będą na faktycznym zużyciu, co dla Klientów oznacza koniec szacunkowych rachunków i nadpłat.

 

"Wodne opowieści" dla babickich uczniów

GPK Eko-Babice i Urząd Gminy Stare Babice we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym opracowało i wydało publikację poświęconą promowaniu i propagowaniu zachowań oraz działań związanych z ochroną i oszczędzaniem wody. "Wodne opowieści" to książeczka ćwiczeń z której dzieci dowiedzą się m.in. na czym polega proces filtracji, a także skąd bierze się woda w Kampinoskim Parku Narodowym. Nauka przez zabawę przynosi najlepsze efekty, dlatego najmłodsi Mieszkańcy naszej gminy znajdą tam również rebusy, ćwiczenia i doświadczenia do samodzielnego wykonania w domu, a także grę planszową. Jeszcze w tym tygodniu "Wodne opowieści" trafią do uczniów klas IV babickich szkół.
Edukacja ekologiczna najmłodszych to najlepsza inwestycja w ochronę zasobów naturalnych naszej planety. Od dziś inwestujemy w ten sposób również w naszej gminie.