Facebook

Aktualności

Archiwum aktualności

Zmiana Cennika

Zmiana Cennika

Zgodnie z uchwałą z dnia 14 grudnia 2020r. następuje zmiana cennika ścieków dowożonych.

Treść uchwały

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

 1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
 2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
 3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez zamarznięcie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

INFORMACJA

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  uprzejmie informuje, iż zintensyfikowało  prace związane z wymianą wodomierzy , których termin legalizacji zbliża się ku końcowi. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków wymaga to wejścia do budynków/garaży zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie Pracownikom „EKO-BABICE” pomieszczeń do wykonania wspominanych prac.

Wymiana wodomierzy głównych nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pracownicy przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poruszają się oznakowanymi pojazdami z logo „EKO-BABICE.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Informacja o odpadach komunalnych

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2021 rozpoczynamy jako przedsiębiorstwo odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie.

Informacje dotyczące harmonogramów, terminów, dostępne na stronie urzędu gminy:

https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-w-2021/

KONTAKT I REKLAMACJE

Tel: +48 880 526 450 lub
22 722 90 08 i zgodnie z zapowiedzią proszę wybrać 2
adres email: odpady@eko-babice.pl

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Zabezpiecz swoją nieruchomość przed zalaniem ściekami sanitarnymi.

Mimo niewątpliwych korzyści płynących z faktu podłączenia nieruchomości do gminnej kanalizacji sanitarnej, w ostatnich miesiącach doszło do zalania wielu nieruchomości. Istnieje prosty sposób, aby zapobiec tego typu zdarzeniom wymagający zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków (zawór zwrotny). Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie nieruchomości leży po stronie Właściciela i wynika z przepisów prawa m.in. §124 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437, z późn. zm.).

Bezpieczne użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej leży w interesie zarówno GPK „EKO-BABICE” jak i  odbiorców usług.    

Uwaga

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że KASA oraz Biuro Obsługi Klientów  pozostają zamknięte do odwołania .

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu i tylko w sytuacjach pilnych. Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, bez wizyty w naszym biurze. Zalecamy dokonywanie płatności drogą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe uzyskacie Państwo m.in. na naszej stronie internetowej:

Przypominamy o możliwości podania stanu wodomierza za pośrednictwem strony internetowej https://eko-babice.pl/ – okienko PODAJ STAN WODOMIERZA

lub

Telefonicznie, pod numerami

Tel/fax. (22) 722-90-08
Tel/fax. (22) 752-92-53
Tel/fax (22) 722-92-89
Tel/fax (22) 733-00-94

W przypadku braku odczytu naliczymy zużycie średnie, które zostanie rozliczone na kolejnej fakturze.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

!!! UWAGA !!!

W związku z pojawiającymi się informacjami, że osoby niepowołane podszywają się pod pracowników „Eko-Babice” Sp. z o.o. oferując wymianę wodomierza za opłatą na miejscu, uprzejmie informujemy że:

 1. Nasi pracownicy posiadają legitymację służbowe.
 2. W większości przypadków, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,  przyjeżdżają oznakowanym pojazdem oraz w odzieży służbowej.
 3. Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wodociągowych w ramach legalizacji jest bezpłatna.
 4. Opłacie podlegają tylko podwodomierze ogrodowe oraz wodomierze na własnych ujęciach.
 5. Monterzy nie pobierają żadnych opłat bezpośrednio od naszych Klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy w przypadkach wątpliwości kontaktować się z naszym nadzorem wymiany wodomierzy w osobie Tomasza Ciećwierza, tel. 506-690-633.

Informacja dla mieszkańców Blizne Jasińskiego

Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego.

Informujemy, iż w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z projektantem p. Błażejem Rogulskim na wykonanie dokumentacji technicznej -projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego na obszarze pomiędzy ulicami Skargi, Okrzei, Tuwima, Staffa i Grzesiuka.

Właściciele nieruchomości gruntowych zabudowanych lub posiadających pozwolenia na budowę bądź w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę proszeni są do dnia 30.06.2020 r. o skontaktowanie się z jednostką Realizująca Projekt GPK „EKO-BABICE”, ul. Kutrzeby 36, Stare Babice, pok. 32, tel. 22-752-90-08, wew. 310 lub 322, mail. bubrowiecka@eko-babice.pl i wskazanie lokalizacji odrzutu kanalizacyjnego oraz głębokości na granicy działki ( wniosek o odrzut ).

Poniżej załączamy wzór wniosku o odrzut, który należy wypełnić i dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa oraz mapę poglądową terenu objętego przedmiotowym projektem.

Kanalizacja

Pamiętaj czego NIE WOLNO wrzucać do kanalizacji!

SZCZEGÓŁY

ogłoszenie

Informujemy o awarii naszych podstawowych linii telefonicznych w chwili obecnej proszę kontaktować się na numery : 223504742  oraz 223504742 


W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od dnia 16  marca 2020 r do odwołania.

Biuro Obsługi Klientów  zostaje zamknięte. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu i tylko w sytuacjach pilnych. Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, bez wizyty w naszym biurze. Zalecamy dokonywanie płatności drogą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe uzyskacie Państwo m.in. na naszej stronie internetowej.

Z uwagi na prośby klientów od dnia 30.03.2020 kasa Przedsiębiorstwa czynna w godzinach 10-14

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z innych dostępnych kanałów komunikacji. Prosimy o podawanie stanów wodomierza poprzez:

 1. Stronę internetową https://eko-babice.pl/ – okienko PODAJ STAN WODOMIERZA
 2. Telefonicznie, pod numerami

Tel/fax. (22) 722-90-08
Tel/fax. (22) 752-92-53
Tel/fax (22) 722-92-89
Tel/fax (22) 733-00-94

 • Mailowo, pod adresem odczyty@eko-babice.pl
 • Bezpośrednio do inkasenta tel. 603 070 433 lub 601 569 541

W przypadku braku odczytu naliczymy zużycie średnie, które zostanie rozliczone na kolejnej fakturze.

Liczymy na Państwa zrozumienie, pracujemy ale załatwiane spraw w związku z obecną sytuacją może ulec wydłużeniu.

Uwaga Przymrozki

Uwaga Przymrozki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,

Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,

Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Informacja

Informacja

W dniu 26.09.2019 r. podpisaliśmy umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została warszawska firma Spectare sp. z o.o.
Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową wynosi 170 dni od dnia podpisania umowy.

Tym samym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, których nieruchomości objęte są projektem o niezwłoczne składanie ewentualnych wniosków o wykonanie nowych bądź przesunięcie już zaprojektowanych odrzutów kanalizacyjnych.

Uwaga- uwzględniamy tylko nieruchomości gruntowe zabudowane, posiadające pozwolenia na budowę bądź będące w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Z dokumentacją można zapoznać się w pokoju 32 w GPK EKO-BABICE lub na stronie internetowej http://eko-babice.pl/…/ogloszenie-przetargu-nieograniczone…/

Wykonawca robót rozpocznie prace na odcinku planowanej drogi oznaczonej w mpzp jako 3 KDL.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy

Jubileusz 20-lecia

27 września 2019 roku nasza spółka obchodziła uroczyście 20-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się na Sali widowiskowej w Zielonkach-Parceli.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii i filmu

GALERIA

Film „XX lat Eko-Babice”

godziny pracy

 

 

Uprzejmie informujemy, że w PIĄTEK 27.09.2019 r. biuro będzie czynne do godziny 13.00 – za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w m. st. Warszawie

 

Informacja o jakości wody pochodzącej z wodociągu warszawskiego:

Zgodnie z Komunikatem z dnia 01.09.2019 roku ogłoszonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie woda w sieci wodociągu warszawskiego jest bezpieczna i nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.

Komunikat PPIS w m. st. Warszawie z 01.09.2019 r.

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019

„ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO – DNI OTWARTE EKO-BABIC

Szanowni Państwo, w dniach 10-12 maja 2019 roku odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich na terenie całego kraju. W ramach tej akcji, chcemy po raz kolejny zaprezentować Państwu obiekty wybudowane m.in. dzięki Funduszom Europejskim. Jest to jedna z niewielu okazji, kiedy można zwiedzić, zobaczyć z bliska Stację Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach.

Poniżej link ze szczegółowymi informacjami:

https://dniotwarte.eu/…/srodowisko-ponad-wszystko-dni-otwar…

Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym przy ul. Źródlanej 17 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 13:00 🗓

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy !

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI KOCZARGI STARE

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI KOCZARGI STARE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. informuje o podpisaniu umowy w dniu 8 marca 2019 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare gmina Stare Babice”. Wykonawcą jest firma ETP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice.

Zapraszamy do składania wniosków dotyczących wykonania nowych odrzutów kanalizacyjnych do posesji oraz wszelkich zmian ich lokalizacji dla miejscowości Koczargi Stare w ulicach objętych niniejszą inwestycją (zał. nr 1). Wnioski przyjmujemy w pokoju 32.
Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 KWIETNIA 2019 ROKU

UWAGA: Działki niezabudowane i nie posiadające pozwolenia na budowę nie będą uwzględniane w projekcie.

Prosimy o podawanie we wnioskach danych wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Wniosek  jest dostępnyna stronie www.eko-babice.pl lub w siedzibie GPK „EKO-BABICE”( pokój nr 32).

 

Załącznik 1 – Ulice objęte inwestycją

 

Decyzja Latchorzew

Informacja dla mieszkańców Latchorzewa
o umorzeniu postępowania prowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 

Do pobrania:

DecyzjaPPIS

DecyzjaPPIScd

Przymrozki

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

 1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
 2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
 3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

 

 

Ogłoszenie w

Rada Nadzorcza

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o.

Kutrzeby 36, 05 – 082 Stare Babice

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

Szczegóły w załączniku: ogłoszenie.pdf

Czy wiesz, że….

 

Zakończenie budowy szkoły

Dzięki uprzejmości Domu Kultury w Starych Babicach przedstawiamy
relację z uroczystej Gali która odbyła się 2 września bieżącego roku

 

Finał Inwestycji

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania przebiegu budowy 
Szkoły, Domu Kultury i  Hali Sportowej z zapleczem

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI-WIEŚ (osiedle na wschód od ul. Sportowej).

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI-WIEŚ (osiedle na wschód od ul. Sportowej).

Uprzejmie informujemy, że w obecnym tygodniu zostaną zakończone prace dotyczące robót przy przepompowni ścieków przy ul. Sportowej oraz zostanie przeprowadzony jej rozruch.

Po pozytywnym wyniku uruchomienia przepompowni ścieków umożliwimy częściowe podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej Państwa nieruchomości w przeciągu 2 tygodni.

Powyższa informacja dotyczy ul. Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, częściowo Pileckiego, Raginisa, częściowo Płodowskiego oraz Szuby.

Kanalizacja w ul. Sportowej – negocjujemy warunki umowy z kolejnym potencjalnym Wykonawcą, z myślą aby zakończyć roboty do grudnia 2018 roku.

EKO-PIKNIK 3 – ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. zaprasza serdecznie mieszkańców Gminy Stare Babice na kolejną (trzecią) edycję EKO-PIKNIKU, który odbędzie się 1 września 2018 r. (sobota) w godz. 12-17.

W programie EKO-PIKNIKU zaplanowane są atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, doświadczenia naukowe związane z właściwym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, konkursy z nagrodami oraz możliwość zwiedzania oczyszczalni.

Więcej szczegółowych informacji wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BORZĘCINA MAŁEGO

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BORZĘCINA MAŁEGO

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości podłączenia Państwa nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej, wybudowanej w ul. Lawendy, Dzikiej Róży, Lasku Brzozowego, Zielonej Łąki, Kwiatów Polnych i drogach dojazdowych do ul. Kosmowskiej. Mapa poglądowa poniżej.
W celu otrzymania od nas warunków technicznych, umożliwiających wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz uzyskania bliższych informacji na ten temat zapraszamy od dnia 20.08.2018 r. do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36.
Niezbędne informacje można uzyskać także pod numerami telefonów biura Przedsiębiorstwa 22 722-92-89, 22 733-00-94, 22 722-90-08 lub 22 752-92-53.


Po otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić do budowy przyłącza kanalizacyjnego (pod naszym nadzorem), a następnie po dokonaniu odbioru technicznego, wykonaniu i dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i podpisaniu umowy można przystąpić do jego eksploatacji.


Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza kanalizacyjnego Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” Sp. z o. o. po uzgodnieniu warunków z osobą upoważnioną i podpisaniu stosownej umowy.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ZIELONKI-WIEŚ ( na zachód od Sportowej)

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ZIELONKI-WIEŚ ( na zachód od Sportowej)

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w Starych Babicach informuje, iż rozpoczęła prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś po zachodniej stronie ul. Sportowej. Dokumentację wykonuje biuro projektowe:
„Usługi Projektowe Szustecka Hanna z siedzibą ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew”
Zapraszamy do zapoznania się z projektowaną trasą sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz do składania wniosków dotyczących lokalizacji nowych odrzutów kanalizacyjnych do granicy działki. Dotyczy nieruchomości położonych w miejscowości Zielonki-Wieś, na zachód od ul. Sportowej. Wnioski przyjmowane będą do dnia 30.06.2018 r. w pokoju 32 lub za pośrednictwem biura projektowego.
Osoba do kontaktu: Biuro projektowe – tel. 600-033-443.
UWAGA: Działki niezabudowane i nie posiadające pozwolenia na budowę nie będą uwzględniane w projekcie.

INFORMACJA O RODO

 

 

 

 

W związku z wymogami   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O.   informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

szczegóły http://eko-babice.pl/rodo/

 

Komunikat o planowanych pracach

Szanowni Mieszkańcy Borzęcina Małego
ulic Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego i Lawendy.

Informujemy, iż w okresie od 18 kwietnia do 27 kwietnia bieżącego roku planowane jest czyszczenie i teleinspekcja kanałów sanitarnych przez podwykonawcę działającego na zlecenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.

W związku z powyższym konieczne będzie odkopanie wszystkich włazów do studzienek kanalizacyjnych umożliwiających dostęp specjalistycznego sprzętu.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Aktualny Harmonogram

 

Informujemy, że w dziale Inwestycje/Projekty unijne

znajduje się  Harmonogram zamierzeń inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Spójności

 

 

Życzenia

Aktualności z budowy kompleksu

Pragniemy poinformować że prace związane z odbiorami technicznymi Domu Kultury zostały zakończone, budynek został oddany do użytku i wkrótce  rozpocznie działaność.
Więcej informacji na stronie www.domkultury-starebabice.pl

Z pomocą pracowników naszej spółki udało się przeprowadzić Bibliotekę Gminną która również w najbliższym czasie rozpocznie pracę.

Trwają prace nad odbiorami technicznymi Hali Sportowej, spodziewamy się że zostaną zakończone na przełomie marca i kwietnia bierzącego roku więc w połowie Kwietnia (po wydaniu  zgody na użytkowanie)  uczniowie szkoły uzyskają dostęp do Hali Sportowej.

Informacja dla mieszkańców Borzęcina Małego i Zielonki-Wieś w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Informacja dla mieszkańców Borzęcina Małego i Zielonki-Wieś w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo

Mieszkańcy ulic Lawendy, Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego w Borzęcinie Małym oraz ul. Kukuczki, Płodowskiego, Pogonowskiego, Cholewińskiego, Pileckiego, Tomczyka, Raginisa, Sportowej w Zielonkach Wsi.

W związku z monitami mieszkańców w sprawie stanu gruntowych dróg gminnych znajdujących się w obrębie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Borzęcin Mały i Zielonki Wieś GPK „Eko-Babice” sp. z o.o. informuje, iż w obecnej chwili nastąpiła kumulacja czynników, które mały decydujący wpływ na obecna sytuację. Jednocześnie wystąpiły zmienne warunki atmosferyczne: po tygodniowych mrozach, które miały wpływ na wystąpienie zmarzliny gruntu do ok. 40-50 cm nastąpił okres szybkiej odwilży z temperaturami do ok. +100 C, rozwiązanie umowy z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej firmą P.W. ETAR Sp. z o.o., która również była odpowiedzialna za utrzymanie dróg w stanie przejezdności a także przejazd ciężkich samochodów do posesji mieszkańców takich jak samochody asenizacyjne, śmieciarki, samochody dowożące materiał na budowy. Wymienione powyżej czynniki miały bezpośredni wpływ na obecny stan gruntowych dróg gminnych. Obecnie inspektorzy nadzoru GPK „Eko-Babice” dokonali przeglądów technicznych nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej przez firmę P.W. ELTAR w terenie i oczekują na dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji technicznej, której sprawdzenie pozwoli ocenić czy nowo wybudowana sieć nadaje się do eksploatacji (termin dostarczenia dokumentacji to 16.03.2018r.).

Z uwagi na trwający okres zimowy wykonane roboty drogowe w ulicach o nawierzchni z kruszywa należy traktować jako roboty tymczasowe, zapewniające względną przejezdność. Wykonane prace mają na celu jedynie uzupełnienie i wyrównanie powstających wybojów. Materiał wykorzystywany do napraw w okresie zimowym uległ nawodnieniu i przemarznięciu co ogranicza jego przydatność. Ponadto nastąpiło zatrzymanie znacznych ilości wody w gruncie. Obecnie woda w gruncie z  powodu nagłego ocieplenia odmarza w znacznych ilościach, co w połączeniu z roztopem postępującym od góry w głąb struktury gruntu znacznie nawadnia  teren, gdyż zamarznięty grunt poniżej nie pozwala na infiltrację nadmiaru wody.

Nawodniony grunt nie posiada odpowiedniej nośności co prowadzi do szybkiej degradacji nawierzchni. Po całkowitym rozmrożeniu gruntu oraz odsączeniu i odparowaniu wody, możliwe będzie przeprowadzenie zabiegów polegających na utrzymaniu przejezdności oraz utworzeniu trwalszej nawierzchni z kruszywa. Należy jednak mieć na względzie, iż nawierzchnia z kruszywa charakteryzuje się dużą wrażliwością na przeciążenia taboru kołowego oraz opady atmosferyczne. Powoduje to konieczność kilkukrotnego w ciągu roku przeprowadzania zabiegów utrzymaniowych w postaci uzupełniania ubytków, wyrównywania powierzchni i jej zagęszczania. Konieczne jest jednocześnie zapewnienie sprawnego spływu wody opadowej z powierzchni drogi i poboczy (co osiągane jest po przez spadek poprzeczny i obniżenie przyległego terenu) oraz niedopuszczanie do napływu wód z terenów przyległych do drogi.

Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. W chwili zakończenia wszystkich prac budowlanych a zwłaszcza odbiorów polegających między innymi na sprawdzeniu poprawności wykonania infrastruktury kanalizacyjnej  Inwestor będzie mógł docelowo odtworzyć drogi po robotach.

Informacja dla mieszkańców Borzęcina Małego i Zielonki-Wieś w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Informacja dla mieszkańców Borzęcina Małego i Zielonki-Wieś w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Zad. 42 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego, Lawendy w Borzęcinie Małym”.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. informuje, że w związku z daleko idącą zwłoką Wykonawcy w realizacji robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borzęcinie Małym, odstąpiło od umowy z Wykonawcą. Obecnie trwają prace komisji inwentaryzacyjnej. W celu niezwłocznego wykonania zadania, niewykonane przez Wykonawcę roboty budowlane zostaną zrealizowane brygadami własnymi GPK EKO-BABICE.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zad. 44 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry”.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. informuje, że w związku z daleko idącą zwłoką Wykonawcy w realizacji robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś, odstąpiło od umowy z Wykonawcą. Obecnie trwają prace komisji inwentaryzacyjnej. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie przepompowni ścieków oraz ok. 30% długości sieci kanalizacyjnej wynikającej z umowy. W związku z powyższym zakończeniem budowy zajmie się częściowo GPK EKO-BABICE Sp. z o.o. oraz nowy Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

Z uwagi na awarię linii telefonicznych Orange uruchomiliśmy dwa dodatkowe numery pod którymi się można z nami kontaktować:

+48 22 350 47 42   oraz   +48 22 350 47 43

za niedogodności przepraszamy

 

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania Domu Kultury oraz Hali Sportowej

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania Domu Kultury oraz Hali Sportowej zbliża się wielkimi krokami. Przekazujemy zatem Państwu garść informacji na ten temat.

 

 1. DOM KULTURY

 

Przewidywany termin oddania do użytku Domu Kultury, którego powierzchnia netto wynosi
1 138 m2, to koniec stycznia 2018 r. a ostatnie dostawy mebli i wyposażenia planowane są na połowę lutego 2018 r.

Na parterze budynku będzie można skorzystać z bogatych zasobów Gminnej Biblioteki i Mediateki, które obsłuży recepcja i szatnia, natomiast na piętrze zlokalizowane będą pracownie: plastyczna, muzyczna, językowe a także pomieszczenia wielofunkcyjne.

 

Dom Kultury obejmuje również Aulę (salę koncertową) zapewniającą 340 miejsca siedzące i ok. 50 miejsc w formie dostawek.

Aula została wykonana w technologii żelbetowej wylewanej z sufitem opartym na dźwigarach z drewna klejonego oraz z fasadą na profilach aluminiowych w zewnętrznej ścianie Auli.

Podłoga widowni, wyposażona w składane tapicerowane fotele, jest zrealizowana jako podłoga podniesiona na konstrukcji stalowej wykończona parkietem dębowym i wznosi się stopniowo w kierunku od sceny by zapewnić jak najlepszą widoczność z każdego miejsca widowni.

 

Odpowiednia akustyka Auli (zapewniająca optymalny pogłos) jest osiągnięta dzięki jednoczesnemu spełnieniu dwóch warunków:

 • skonstruowaniu przestrzeni wnętrza auli w taki sposób by w odpowiednich miejscach wyeliminować niepożądane odbicia dźwięku a w innych je wzmocnić, by dźwięk dochodził do najdalszych rzędów
 • zastosowaniu w całym wnętrzu (zarówno na ścianach jak i suficie) paneli akustycznych, z wykończeniem z drewna, dobranych odpowiednio do specyfiki ich działania (panele odbijające lub pochłaniające dźwięk)

 

Obecnie Aula jest w trakcie wyposażania w systemy nagłośnienia, oświetlenia oraz technologii scenicznej. Zostaną w niej również zainstalowane projektor i ekrany umożliwiające wyświetlanie filmów w ramach DKF oraz trzy kamery umożliwiające rejestrację wideo imprez tam się odbywających.

 

 1. HALA SPORTOWA:

 

Przewidywany termin oddania hali sportowej do użytku to przełom lutego i marca 2018 r.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem budowy i kolejnością oddawania kolejnych partii (etapów) obiektu do użytku. Z racji potrzeby funkcjonowania szkoły od września 2017 r. najpierw została przekazana do użytku część dydaktyczna. W następnej kolejności oddawana będzie część odpowiedzialna za kulturę (Dom Kultury) oraz sport (Hala sportowa). Kolejność i terminy oddawania do użytku kolejnych części kompleksu były uzależnione od możliwości budżetu gminy Stare Babice oraz niesprzyjających warunków pogodowych na jesieni minionego roku.

 

Powierzchnia netto Hali Sportowej wynosi 3 569 m2. Natomiast powierzchnia użytkowa czyli służąca stricte celom funkcjonalnym obiektu – bez powierzchni ruchu oraz usługowej wynosi 2 611 m2. Arena główna boiska ma wymiary 46,5 x 28m i mieści następujące boiska:

 

 1. boiska główne turniejowe:

– piłka ręczna 40x20m

– koszykówka 28x15m

– siatkówka 18x9m

 

 1. boiska poprzeczne treningowe:

– 3 boiska do siatkówki

– 2 boiska do koszykówki

 

Układ pomieszczeń hali sportowej umożliwia bezkolizyjne użytkowanie obiektu zarówno przez szkołę jak i przez GOSIR oraz pozwala na organizację publicznych imprez sportowych. Główne wejście w elewacji frontowej przeznaczone jest dla kibiców imprez publicznych. Do zespołu pomieszczeń GOSiR prowadzi wejście boczne w elewacji frontowej. Uczniowie wchodzą do części dla nich przeznaczonej bezpośrednio z budynku szkoły poprzez parterowy łącznik.

Przy hallu wejściowym usytuowano portiernię, publiczne szatnie i  sanitariaty. Z hallu dostępna jest część przynależna do GOSiR oraz dwie zamykane klatki schodowe prowadzące na usytuowaną na piętrze widownię dla 271 widzów (dostępną również dla niepełnosprawnych za pośrednictwem dźwigu osobowego).

 

Część szkolna hali sportowej

Przy wejściu z łącznika od strony szkoły zlokalizowano salę siłowni, klatkę schodową prowadzącą na I piętro  oraz bezpośrednie wejście na arenę hali sportowej. Poprzez korytarz  dochodzi się do zapleczy szatniowo-łazienkowych dla części szkolnej, a dalej do zapleczy dla GOSiR. Szkolne sale sportów walki i  fitness  zlokalizowano na piętrze. Sale te przylegają przeszklonymi ścianami do galerii otwartej na arenę sportową. W trakcie dużych imprez można je otworzyć i przekształcić wraz z galerią w dodatkową widownię. Galeria łączy komunikację przy tych salach z widownią. Zaplecza szkolnej części sportowej mają zapewnione wyjście na zewnątrz, na boisko terenowe z bieżnią 100 metrową ze skocznią w dal.

 

GOSiR

Do części obiektu przynależnej wyłącznie do GOSiR prowadzi osobne wejście usytuowane w części niskiej frontowej elewacji hali. Przy korytarzu obiegającym halę sportową usytuowano pomieszczenia biurowe , pomocnicze oraz szatnie dla klubu i użytkowników komercyjnych. Korytarz podzielono drzwiami na granicy z częścią  służącą szkole. W godzinach działania szkoły komunikacja między zapleczami będzie zamknięta a po godzinach drzwi mogą być otwierane zapewniając łatwy dostęp do całego kompleksu zapleczy.

 

Hala sportowa w przeważającej części wykonana jest w technologii żelbetowej wylewanej z ociepleniem z wełny mineralnej metodą lekką mokrą natomiast funkcje konstrukcyjne dla przekrycia areny głównej stanowią dźwigary z drewna klejonego o zmiennym przekroju. Ściany pionowe hali są z zewnątrz tynkowane a dachy pokryte blachą aluminiową. W budynku zastosowano okna trójszybowe oraz fasady zewnętrzne z profili aluminiowych wypełnione pakietami szklonymi o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Ciekawym rozwiązaniem są również panele elewacyjne przepuszczające światło naturalne a jednocześnie nie powodujące olśnienia u użytkowników areny głównej.

Podłoga areny głównej wykonana jest z parkietu sportowego z drewna jesionowego na legarach drewnianych w układzie krzyżowym co zapewnia jej powierzchniową elastyczność wymaganą przy tego typu obiektach.

 

III.  OBIEKT OGÓŁEM W ZIELONKACH-PARCELI TO:

 

Powierzchnia terenu inwestycji:                             44 172 m2

Powierzchnie utwardzone:                                        15 590 m2

Powierzchnia biologiczna czynna(zieleń):            21 285 m2

Ilość miejsc parkingowych:                                        256 szt.

Powierzchnia zabudowy:                                            7 297 m2

Powierzchnia netto:                                                     11 275 m2

Powierzchnia boiska zewnętrznego:                     1 363 m2

Zdjęcia z budowy dostępne są w naszej zakładce „INWESTYCJE”

 

 

Prezes Zarządu

Paweł Turkot

Informacja o godzinach pracy

!!!!!! INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY !!!!!!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2018 r. zostają zmienione godziny pracy
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o.

Biuro przedsiębiorstwa oraz kasa będą czynne w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 8:00 do godz. 17:00
wtorek – czwartek – od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek – od godz. 8:00 do godz. 15:00

 

Życzenia świąteczne

godziny

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017r  biuro Przedsiębiorstwa będzie czynne do godziny 13.00

oraz 2 stycznia 2018r. biuro będzie nieczynne.

 

 

 

INFORMACJA DLA NASZYCH ODBIORCÓW

Informujemy Mieszkańców, że z uwagi na coraz częściej dochodzące do nas sygnały o niewłaściwym działaniu Poczty Polskiej (zagubione faktury, faktury otrzymane po terminie zapłaty) zgłosiliśmy Skargi na jej działanie. Poczta Polska odpowiedziała na Skargi.

Dla zainteresowanych treść korespondencji:

skarga nr 1 na Pocztę Polską

skarga nr 1 – odpowiedź

skarga nr 2 na Pocztę Polską

skarga nr 2 – odpowiedź

 

Uwaga Przymrozki

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

 1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
 2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
 3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

 

 

Rozpoczęcie Roku szkolnego w naszej Inwestycji

Pragniemy poinformować, że rok szkolny 2017/2018  został uroczyście rozpoczęty w Szkole Podstawowej w Zielonkach  Parcele


Z życia szkoły ….

Już na dobre rozpoczęły się wakacje ale dla nas to „gorący okres” przygotowań do pierwszego dzwonka w nowo budowanej szkole

w miejscowości Zielonki-Parcela.

 

Zapraszamy do śledzenia postępów prac w zakładce INWESTYCJE

Wyniki Konkursu Internetowego

EKO-PIKNIK 2

KONKURS WIEDZY

KONKURS WIEDZY O WODZIE

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ?EKO-BABICE? Sp. z o.o. zaprasza do udziału w internetowym konkursie wiedzy o wodzie

 

 

 

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Stare Babice, z klas V i VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytania testu, który jest zamieszczony na stronie internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ?EKO- BABICE? Sp. z o.o.
 • Wypełnienie testu wiedzy i udział w konkursie są możliwe w dniach od 9 maja 2017 roku do 16 maja 2017 roku.
 • Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdą Państwo na dole strony
 • Aby rozpocząć proszę kliknąć [KONKURS]
 • Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 20 maja 2017 roku podczas Eko-Pikniku w Starych Babicach.

 

Regulamin konkursu Eko Babice

Streszczenie zasad konkursu Eko Babice 2017

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

2 maja

 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja (wtorek) biuro Przedsiębiorstwa będzie nieczynne.

 

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BORZĘCIN MAŁY – ul. Lawendy, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Dzikie Róży i Lasku Brzozowego

16.03.2017 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BORZĘCIN MAŁY – ul. Lawendy, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Dzikie Róży i Lasku Brzozowego

W związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości BORZĘCIN MAŁY  w rejonie ul. Lawendy, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Dzikie Róży i Lasku Brzozowego, GPK ?EKO-BABICE? Sp z o.o. informuje, iż wnioski dotyczące wszelkich zmian nieuwzględnionych w pierwotnym projekcie kanalizacji będą przyjmowane w siedzibie Spółki (pokój 32) do dnia 30.05.2017 r.

Wniosek do pobrania

Identyfikacja numeru konta bankowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ?Eko ? Babice? Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 06.03.2017r. wprowadziło dla wszystkich klientów

INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

Dokonując przelewu prosimy o zmianę numeru rachunku na umieszczony na fakturze. Numer rachunku jest przypisany do danego ID zatem jeśli jeden odbiorca posiada kilka numerów ID (dostaje kilka faktur) wówczas na każdej fakturze będzie miał inny numer rachunku bankowego.

Numer konta bankowego zamieszczony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa jest numerem konta podstawowego. Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez klientów indywidualnych jest numerem bezpośrednim klienta, na którego wystawiono fakturę. Indywidualne konto zawiera w sobie identyfikator klienta, który jest niezbędny do rozliczeń tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego automatycznie rozliczane są wpłaty dokonywane z tytułu dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

Takie nowoczesne rozwiązanie znacznie ułatwi pracę oraz wyeliminuje sytuacje błędnego przypisywania wpłat dla płatności realizowanych przez płatnika na rzecz innego odbiorcy.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI WIEŚ

01.03.2017 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI WIEŚ (zad.44)

W związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś w rejonie pomiędzy ul. Sportową a Białej Góry GPK ?EKO-BABICE? Sp z o.o. informuje, iż wnioski dotyczące wszelkich zmian nieuwzględnionych w pierwotnym projekcie kanalizacji będą przyjmowane w siedzibie Spółki (pokój 32) do dnia 30.04.2017 r.

Wniosek do pobrania

Babinicz

 

BABINICZ 2016 PRZYZNANY!

Bardzo nam miło poinformować, że statuetkę „Babinicza 2016” otrzymał Paweł Turkot – Prezes Zarządu naszego Przedsiębiorstwa.

Gala Babinicz 2016Uchwała Kapituły

Treść podziękowania za otrzymanie ?Babinicza 2016?, którego nie wygłosiłem z powodu nadmiernego wzruszenia.

                                                                   Paweł Turkot

 

Szanowni Państwo

W pierwszym rzędzie podziękowanie kieruję do członków szacownej kapituły Babinicza, którzy zdecydowali o przyznaniu mi tego największego wyróżnienia Gminy Stare Babice.

Jak wynika z treści uzasadnienia, jest to nagroda za całokształt mojej dotychczasowej pracy na rzecz gminy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji różnych zadań inwestycyjnych.

Skoro tak, to należy zauważyć, że podstawową przyczyną umożliwiającą zrealizowanie tych wszystkich przedsięwzięć były decyzje podjęte prawie dwadzieścia lat temu przez władze gminy i konsekwentnie kontynuowane w czasie kolejnych kadencji przez Wójta Gminy, jego zastępców oraz członków Rady Gminy i jej Przewodniczących.

To wola i decyzje kilkudziesięciu osób umożliwiły powstanie przedsiębiorstwa ?Eko-Babice?, a następnie powierzenie nam tych wszystkich zadań do realizacji, za co w imieniu pracowników ?Eko-Babice? i własnym bardzo dziękuję.

Zaplanowanie i wykonanie tych wszystkich przedsięwzięć w ciągu 17 ? stu lat istnienia ?Eko-Babic? było możliwe tylko dzięki oddanej pracy kilkudziesięciu pracowników firmy, a także Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki którą miałem i mam przyjemność kierować, jest to nasz wspólny sukces i za ten sukces im wszystkim serdecznie dziękuję.

Uczestniczę w uroczystym wręczaniu statuetki ?Babinicza? od roku 2000. Chyba w roku 2005, kiedy laureatów tej nagrody było już dziewięciu w trakcie uroczystości wspólnie z radnym Leszkiem Poborczykiem, zastanawialiśmy się, ile to statystycznie lat trzeba pracować na rzecz Gminy Stare Babice, aby mieć szanse otrzymania tego wyróżnienia. Po wnikliwej wspólnej analizie ustaliliśmy, że trzeba wykazać się przynajmniej 20 stoma latami działalności. Oznacza to, że ja i ?Eko-Babice? otrzymaliśmy tę nagrodę nieco ?na kredyt?. Nie pozostaje w takim razie nic innego jak odpracować to wyróżnienie tak, jak potrafimy najlepiej, realizując kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne na rzecz Gminy Stare Babice w kolejnych latach naszej pracy. I do tego w imieniu własnym i wszystkich pracowników ?Eko-Babic? mogę się z radością zobowiązać, jeszcze raz dziękując za przyznane wyróżnienie.

Paweł Turkot

Stare Babice 05 stycznia 2017 r.

 

Film dokumentujący uroczystość (publikujemy dzięki uprzejmości autora)

 

 

 

 

Godziny

Informacja o nowych godzinach pracy od 01.01.2017

 Poniedziałek  8.00-18.00

Wtorek – Piątek 8.00-16.00

Serdecznie zapraszamy!

Nowa Inwestycja Wodociąg Janów

Stare Babice, dn. 06 / 12 / 2016 roku

Szanowni Państwo

W związku z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości JANÓW
wzdłuż ulic STRZELCÓW KARPACKICH, KOMPANII SZTURMOWEJ, KAZIMIERZA GURBIELA, SAPERÓW, CICHOCIEMNYCH oraz SULIKA
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ?Eko ? Babice? Sp. z o.o. zaprasza do podłączenia Państwa nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej.

W celu otrzymania od nas warunków technicznych, umożliwiających zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego należy dokonać opłaty w wysokości 500 zł. w kasie przedsiębiorstwa. Opłata ta pokrywa niezbędne czynności wymagane przy budowie tj. m.in. opiniowanie projektu, nadzór nad pracami i odbiór techniczny przyłącza.

Po otrzymaniu warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego należy zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza, projekt zaopiniować w naszym przedsiębiorstwie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii można przystąpić do budowy przyłącza wodociągowego przez uprawnioną firmę (pod naszym nadzorem), a następnie po dokonaniu odbioru technicznego i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę oraz podpisaniu umowy można przystąpić do jego eksploatacji.

Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego naszemu Przedsiębiorstwu po uzgodnieniu warunków z osobą upoważnioną i podpisaniu stosownej umowy. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia kosztów wykonania przyłącza wodociągowego na raty.
W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat zapraszamy do Biura Obsługi Klienta przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36. Niezbędne informacje można uzyskać także pod numerami telefonów biura naszego Przedsiębiorstwa 22 752-92-53 lub 22 722-90-08.

 

EKO-SYMBOL

W dniu 23 listopada 2016 r. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek i Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ?Eko ? Babice? Paweł Turkot uczestniczyli w uroczystej Gali wręczenia nagród programów Symbol 2016 zorganizowanej przez redakcję ?Monitora Biznesu? w ?Rzeczpospolitej? i ?Monitora Rynkowego? w ?Dzienniku Gazecie Prawnej?, która odbyła się w historycznych wnętrzach katowickiego hotelu Monopol.

Jak co roku, redakcja Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyróżniła podmioty najciekawsze, odnoszące największe sukcesy, wprowadzające największe innowacje w ramach swojej branży: najprężniej działające samorządy lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa, które szczególnie troszczą się o środowisko naturalne.
Wśród nich znalazła się też Gmina Stare Babice ze swoim największym projektem w historii gminy ?Uporządkowanie gospodarki wodno ?ściekowej w Gminie Stare Babice?, która również została uhonorowana statuetką Eko ? Symbol 2016.
Laureatów, choć reprezentowały rozmaite branże, łączyły wartości: dążenie ku innowacjom, wzorowa polityka zarządzania i jakości, a także aktywność społeczna oraz skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

Eko Symbol 2016 w imieniu gminy odebrał Wójt Krzysztof Turek.

Podpisanie umowy NFOŚiGW

 

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice ? część III?, w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach?, oś priorytetowa II ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.

Poniżej zdjęcie z podpisania umowy:
Na zdjęciu od lewej:
Marcin Wiśniewski ? Dyrektor Departamentu Organizacyjnego NFOŚiGW
Jan Żychliński – Starosta powiatu warszawskiego zachodniego
Ewa Kamieńska ? Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW
Agnieszka Cybulska ? Główna Księgowa GPK ?Eko Babice? Sp. z o. o.
Kazimierz Kujda ? Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beata Ruszkowska ? Koordynator Projektu (Główny Specjalista Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW)
Paweł Turkot ? Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ?Eko Babice? Sp. z o. o.
Paweł Bohdziewicz ? Kierownik JRP – ?Eko Babice? Sp. z o. o.
Monika Jędrzejczak ? Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń JRP – ?Eko Babice? Sp. z o. o.

podpsanie_umowy podpisanie_umowy4 podpisanie_umowy3 podpisanie_umowy2

zmiana godzin

Informacja o nowych godzinach pracy


Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia wydawania warunków technicznych oraz uzgadniania realizacji przyłączy pracownicy Biura Obsługi Klienta od dnia 01.07.2016r. będą pracować dłużej w następujące dni:

 Poniedziałek – w godzinach 8.00-19.00

Środa – w godzinach 8.00-19.00

Czwartek – w godzinach 8.00-19.00

Serdecznie zapraszamy!


silos

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ?EKO-BABICE? Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

ogłasza sprzedaż silosu do przechowywania materiałów sypkich.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:

Ogloszenie