Aktualności

Dzień Babic 2023

My też tam byliśmy i się dobrze bawiliśmy 😊 To już kolejny rok, gdzie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. uczestniczyło w wielkim wydarzeniu jakim jest Dzień Babic. Dzięki naszym pracownikom, mieszkańcy mogli uzyskać fachowe informacje dotyczące działania naszej oczyszczalni, jak również, społeczność naszego powiatu była zachęcana do podłączenia się do naszej kanalizacji.

Serdecznie dziękujemy Dzieciom odwiedzającym nasze stoisko za prace plastyczne oraz budowle z klocków.

Nakładki wodomierzowe

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, iż na terenie Gminy Stare Babice zamontowaliśmy już przeszło 4600 nakładek służących do odczytu radiowego danych z wodomierzy.
Z końcem lipca otrzymaliśmy od producenta kolejną partię w ilości 1000 szt.
Akcja montażu prowadzona jest etapami. Mieszkańcy o planowanej wizycie montera informowani są albo telefonicznie, lub podczas odczytu stanu wodomierza przez inkasenta.
Uprzejmie powiadamiamy Naszych Mieszkańców, iż nakładki wodomierzowe mogą również montować inkasenci podczas odczytów.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krętej

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która w sposób grawitacyjny zapewni odprowadzenie ścieków z posesji położnych wzdłuż ulicy Krętej w miejscowości Stare Babice. Orientacyjna długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej DN 200 wyniesie ok. 221 m. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Transportowe Daniel Mieczysław Dziewulski. Prace projektowe zostały ukończone, uzyskano zgodę Starosty Warszawskiego Zachodniego na realizację inwestycji. Roboty budowlane rozpoczęły się już w lipcu br., a inwestycja zostanie przekazana do użytkowania jeszcze w 2023 r.

Koszenie rowów – AKTUALIZACJA

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż zakończyły się prace dotyczące wykoszenia skarp, korony i dna rowów melioracyjnych na terenie Gminy Stare Babice.

Ostatnie prace obejmowały rów O-16 rozpoczynający się przy ulicy Zagrodowej we wsi Zielonki-Parcela, a kończy się przy ulicy Bugaj w Koczargach Nowych.

Łącznie zostało wykoszonych około 5,5 km rowów w tym:

– Rów melioracyjny Z-7 długość ok. 3 500 m.b. (skarpy rowu 3-4 metry z każdej strony);

– Rów melioracyjny O-16 długość ok. 2 000 m.b. (skarpy rowu 3-4 metry z każdej strony).

 

Obwieszczenie o przetargach

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o., 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36, na podstawie decyzji Zarządu spółki w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego przedsiębiorstwa, ogłasza  pisemny przetarg na sprzedaż: zamiatarki HAKO model CITY MASTER 1200.

Szczegóły dotyczące przetargów znajdziecie Państwo w załącznikach.  Zapraszamy do składania ofert.

pisemny przetarg na sprzedaż: zamiatarki HAKO model CITY MASTER 1200;

Skip to content