ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.10.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pnPrzeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki”.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 5 / 10 / 2022

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2022 r. o godz. 12.00

Skip to content