ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.12.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pnWykonanie analizy potencjału energetycznego oraz koncepcji wykorzystania energii cieplnej z procesu oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 6 / 12 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 08.12.2022 r. o godz. 13.00

Skip to content