ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.01.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krętej”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 1 / 2023

Termin składania ofert upłynął dnia 08.02.2023 r. o godz. 13.00

Skip to content