ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.12.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krętej”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 17 / 12 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 23.12.2022 r. o godz. 13.00

Skip to content