masz pytanie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
biuro@eko-babice.pl E-BOK +48 22 722-90-08

Formularz kontaktowy


  DANE SPÓŁKI
  SEKRETARIAT

  biuro@eko-babice.pl

  BIURO OBSŁUGI KLIENTA

  Wydawanie warunków technicznych
  Zawieranie i aktualizacja umów
  Informacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  bok@eko-babice.pl


  Kierownik Biura Obsługi Klienta

  Anna Czerwonka
  czerwonka@eko-babice.pl


  Faktury
  Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki

  Dorota Matusiak
  matusiak@eko-babice.pl


  Podanie stanu wodomierza


  odczyty@eko-babice.pl


  Windykacja
  Płatności za wodę i ścieki

  Agata Rudnicka
  windykacja@eko-babice.pl


  KSIĘGOWOŚĆ

  Główna Księgowa

  Kinga Klichowicz
  klichowicz@eko-babice.pl  Finanse i księgowość

  Anna Czerniakowska
  czerniakowska@eko-babice.pl

  JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

  Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

  Sławomir Wieczorek
  wieczorek@eko-babice.pl


  Z-ca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

  Dariusz Kamiński
  kaminski@eko-babice.pl


  Nadzór nad pracami Jednostki
  Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu w ramach współfinansowania ze środków U.E.
  Sławomir Wieczorek

  wieczorek@eko-babice.pl


  Dział Techniczno-Organizacyjny

  Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla poszczególnych kontraktów
  Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwoleń na budowę, uzgodnień z właścicielami nieruchomości
  Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji

  p.o. Kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego

  Magdalena Bubrowiecka
  bubrowiecka@eko-babice.pl


  Dział Prawno-Rozliczeniowy

  Organizacja udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia i obsługa prawna)
  Prowadzenie monitoringu i analiz w zakresie realizacji projektu
  Prowadzenie księgowości i rozliczanie inwestycji w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

  Kierownik Działu Prawno-Rozliczeniowego

  Radosław Drożdżewski
  drozdzewski@eko-babice.pl


  Dział Nadzoru

  nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

  Kierownik Działu Nadzoru

  Dariusz Kamiński
  kaminski@eko-babice.pl

  DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI

  Dyrektor Eksploatacji Sieci

  Jan Kalinowski
  kalinowski@eko-babice.pl


  Kierownik Eksploatacji Sieci

  Nadzór na budową sieci wod-kan
  Nadzór nad eksploatacją sieci wod-kan
  Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
  Odbiory przyłączy wod-kan

  Adam Rutkowski
  rutkowski@eko-babice.pl


  Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
  Wyceny i rozliczenie budowy przyłączy wod-kan

  Kinga Gładyga
  gladyga@eko-babice.pl


  Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Wodociągowej
  Konserwacja sieci wodociągowej
  Włączenia do sieci wodociągowej
  Jakość wody w sieci wodociągowej

  Piotr Jezierski
  jezierski@eko-babice.pl


  Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
  Konserwacja sieci kanalizacyjnej
  Włączenia do sieci kanalizacyjnej

  Paweł Adamczyk
  adamczyk@eko-babice.pl


  Specjalista ds. Technicznych
  Gospodarka wodomierzowa

  Jakub Brewczyński
  brewczynski@eko-babice.pl


  ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN NA ETAPIE REALIZACJI


  Specjalista ds. Inwestycji
  Wyceny i rozliczenie budowy sieci wod-kan

  Małgorzata Żurawska
  m.zurawska@eko-babice.pl  Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
  Odbiór sieci wod-kan

  Dariusz Kamiński
  kaminski@eko-babice.pl

  DZIAŁ TECHNICZNY OBIEKTÓW

  Dyrektor Techniczny Obiektów

  Nadzór nad obiektami:
  Oczyszczalnia Ścieków
  Stacje Uzdatniania Wody
  Terenowe Przepompownie Ścieków

  Waldemar Domżał
  domzal@eko-babice.pl


  Kierownik Oczyszczalni Ścieków

  Anna Szadkowska
  szadkowska@eko-babice.pl


  Gospodarka Odpadami
  Eksploatacja Obiektów

  Milena Skoczyńska
  skoczynska@eko-babice.pl


  DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

  Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

  Mariusz Olszewski
  olszewski@eko-babice.pl


  Reklamacje

  Agnieszka Radkowska
  odpady@eko-babice.pl


  DZIAŁ KOMUNALNY

  Kierownik Działu Komunalnego

  Tomasz Suliński
  sulinski@eko-babice.pl

  Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
  Tel.: (22) 752-92-53
  e-mail: bok@eko-babice.pl
  E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
  wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
  piątek 8:00 – 15:00
  E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
  ul. Kutrzeby 36
  05-082 Stare Babice
  EBOK
  Skip to content