DANE SPÓŁKI
SEKRETARIAT

Izabela Filipowicz

Aneta Smak

biuro@eko-babice.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zawieranie i aktualizacja umów
bok@eko-babice.pl


Kierownik Biura Obsługi Klienta

Monika Jędrzejczak
monika.jedrzejczak@eko-babice.pl

 

Z-ca Kierownika Biura Obsługi Klienta

Katarzyna Siemiak
katarzyna.siemiak@eko-babice.pl


Faktury
Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki

Dorota Matusiak
dorota.matusiak@eko-babice.pl


Podanie stanu wodomierza
odczyty@eko-babice.pl


Windykacja
Płatności za wodę i ścieki

Bogusława Pawińska / Dariusz Sobczak
windykacja@eko-babice.pl


KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa

Kinga Klichowicz
kinga.klichowicz@eko-babice.plFinanse i księgowość

Anna Czerniakowska
anna.czerniakowska@eko-babice.pl

BIURO PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

Organizacja udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia i obsługa prawna)
Prowadzenie monitoringu i analiz w zakresie realizacji projektu
Prowadzenie księgowości i rozliczanie inwestycji w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

Dyrektor Działu Prawno-Administracyjnego

Radosław Drożdżewski
radoslaw.drozdzewski@eko-babice.pl

 

Kierownik Biura Zarządu

Agnieszka Kamińska
agnieszka.kaminska@eko-babice.pl


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Agnieszka Czerwiec
agnieszka.czerwiec@eko-babice.pl


Nadzór nad pracami Jednostki
Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu w ramach współfinansowania ze środków U.E.
Agnieszka Czerwiec
agnieszka.czerwiec@eko-babice.pl


Dział Nadzoru

nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

Kierownik Działu Nadzoru
Dariusz Kamiński
dariusz.kaminski@eko-babice.pl

Koordynator ds. Projektu
Mariusz Knapiński
knapinski@eko-babice.pl

Specjalista ds. technicznych
Aleksandra Urban
aleksandra.urban@eko-babice.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI i OBIEKTÓW

Dyrektor Techniczny Eksploatacji Sieci i Obiektów

Jan Kalinowski

jan.kalinowski@eko-babice.pl


Z-ca Dyrektora Eksploatacji Sieci

Nadzór nad eksploatacją sieci wod-kan
Odbiory przyłączy wod-kan

Adam Rutkowski

adam.rutkowski@eko-babice.pl


Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
Wyceny i rozliczenie budowy przyłączy wod-kan

Kinga Gładyga

kinga.gladyga@eko-babice.pl 


Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej
Włączenia do sieci kanalizacyjnej

Mariusz Janasz

mariusz.janasz@eko-babice.pl


Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Wodociągowej

Eksploatacja sieci wodociągowej
Włączenia do sieci wodociągowej
w zastępstwie

Tomasz Suliński

tomasz.sulinski@eko-babice.pl


ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN NA ETAPIE REALIZACJI

Kierownik Inwestycji
Realizacja inwestycji strategicznych
Koordynowanie inwestycji zewnętrznych

Piotr Abramowicz

piotr.abramowicz@eko-babice.pl


Główny specjalista ds. Infrastruktury wod-kan
Wyceny i rozliczenie budowy sieci wod-kan

Małgorzata Żurawska

malgorzata.zurawska@eko-babice.pl


Inspektor Nadzoru

Nadzór nad budową sieci wod-kan

Budowa sieci i przyłączy wod-kan.

Adam Bajena

adam.bajena@eko-babice.pl


PION TECHNICZNY

Kierownik Pionu Technicznego

Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan.

Uzgodnienia tras infrastruktury wod-kan.

Paweł Adamczyk

pawel.adamczyk@eko-babice.pl


Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Informacja dotycząca rozbudowy sieci wod-kan.

Andrzej Kobuszewski

andrzej.kobuszewski@eko-babice.pl

W celu usprawnienia obsługi wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uruchomiliśmy dedykowany adres e-mail:

warunki@eko-babice.pl

Prosimy o przesyłanie wypełnionych wniosków bezpośrednio na wskazany adres e-mail co ułatwi i przyspieszy ich obsługę.


DZIAŁ TECHNICZNY OBIEKTÓW

Z-ca Dyrektora Technicznego Obiektów
Dawid Świder
dawid.swider@eko-babice.pl


 

Kierownik Oczyszczalni
Dominika Hrynkiewicz
dominika.hrynkiewicz@eko-babice.pl


 

Kierownik SUW i Obiektów Sieciowych
Mariusz Ostrowski
mariusz.ostrowski@eko-babice.pl


 

p.o. Technologa
Kaja Dębek
kaja.debek@eko-babice.pl


 

Specjalista ds.  Eksploatacji Obieków
Milena Skoczyńska
milena.skoczynska@eko-babice.pl


 

Laborantka
Agnieszka Kubat
agnieszka.kubat@eko-babice.pl


DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

Mariusz Olszewski
mariusz.olszewski@eko-babice.pl


Reklamacje

Agnieszka Radkowska
odpady@eko-babice.pl


DZIAŁ KOMUNALNY

Kierownik Działu Komunalnego

Michał Jaworski

michal.jaworski@eko-babice.pl