masz pytanie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
biuro@eko-babice.pl E-BOK +48 22 722-90-08

DANE SPÓŁKI
SEKRETARIAT

biuro@eko-babice.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wydawanie warunków technicznych
Zawieranie i aktualizacja umów
Informacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

bok@eko-babice.pl


Kierownik Biura Obsługi Klienta

Anna Czerwonka
czerwonka@eko-babice.pl


Faktury
Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki

Dorota Matusiak
matusiak@eko-babice.pl


Podanie stanu wodomierza


odczyty@eko-babice.pl


Windykacja
Płatności za wodę i ścieki

Agata Rudnicka
windykacja@eko-babice.pl


KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa

Kinga Klichowicz
klichowicz@eko-babice.plFinanse i księgowość

Anna Czerniakowska
czerniakowska@eko-babice.pl

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Sławomir Wieczorek
wieczorek@eko-babice.pl


Z-ca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

Dariusz Kamiński
kaminski@eko-babice.pl


Nadzór nad pracami Jednostki
Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu w ramach współfinansowania ze środków U.E.
Sławomir Wieczorek

wieczorek@eko-babice.pl


Dział Techniczno-Organizacyjny

Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla poszczególnych kontraktów
Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwoleń na budowę, uzgodnień z właścicielami nieruchomości
Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji

p.o. Kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego

Magdalena Bubrowiecka
bubrowiecka@eko-babice.pl


Dział Prawno-Rozliczeniowy

Organizacja udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia i obsługa prawna)
Prowadzenie monitoringu i analiz w zakresie realizacji projektu
Prowadzenie księgowości i rozliczanie inwestycji w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

Kierownik Działu Prawno-Rozliczeniowego

Radosław Drożdżewski
drozdzewski@eko-babice.pl


Dział Nadzoru

nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

Kierownik Działu Nadzoru

Dariusz Kamiński
kaminski@eko-babice.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI

Dyrektor Eksploatacji Sieci

Jan Kalinowski
kalinowski@eko-babice.pl


Z-ca Dyrektora Eksploatacji Sieci Nadzór na budową sieci wod-kan
Nadzór nad eksploatacją sieci wod-kan
Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
Odbiory przyłączy wod-kan

Adam Rutkowski
rutkowski@eko-babice.plSpecjalista ds. Eksploatacji Sieci Wyceny i rozliczenie budowy przyłączy wod-kan

Kinga Gładyga
gladyga@eko-babice.plSpecjalista ds. Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
Konserwacja sieci kanalizacyjnej
Włączenia do sieci kanalizacyjnej

Paweł Adamczyk
adamczyk@eko-babice.pl


Specjalista ds. Technicznych
Gospodarka wodomierzowa

Jakub Brewczyński
brewczynski@eko-babice.pl


ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN NA ETAPIE REALIZACJI


Specjalista ds. Inwestycji
Wyceny i rozliczenie budowy sieci wod-kan

Małgorzata Żurawska
m.zurawska@eko-babice.plUzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
Odbiór sieci wod-kan

Dariusz Kamiński
kaminski@eko-babice.pl

DZIAŁ TECHNICZNY OBIEKTÓW

Dyrektor Techniczny Obiektów

Nadzór nad obiektami:
Oczyszczalnia Ścieków
Stacje Uzdatniania Wody
Terenowe Przepompownie Ścieków

Waldemar Domżał
domzal@eko-babice.pl


Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Anna Szadkowska
szadkowska@eko-babice.pl


Ochrona Środowiska

Dorota Kaczorowska
kaczorowska@eko-babice.pl


Eksploatacja Obiektów

Milena Skoczyńska
skoczynska@eko-babice.pl
Marek Jaworski
marek.jaworski@eko-babice.pl


DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

Mariusz Olszewski
olszewski@eko-babice.pl


Reklamacje

Agnieszka Radkowska
odpady@eko-babice.pl


DZIAŁ KOMUNALNY

p.o. Kierownik Działu Komunalnego

Dariusz Sobczak

sobczak@eko-babice.pl

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content