e-FAKTURA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. uruchomiło nową usługę, jaką jest
e-faktura.

e-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do Klientów GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o. i zastępuje ona tradycyjną, papierową fakturę, posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy, a tym samym jest akceptowana przez Urzędy Skarbowe.

e-faktura jest propozycją skierowaną zarówno do firm i instytucji, jak i do Klientów indywidualnych. Można z niej korzystać w każdym miejscu i o każdej porze – wystarczy mieć dostęp do komputera i Internetu.

e-faktura sprawia, że mają Państwo dostęp do faktury z wyprzedzeniem (eliminuje się czas doręczenia przez Pocztę Polską) oraz mają Państwo pewność, że e-faktura nie zginie, a Państwa dane nie trafią w niepowołane ręce.

e-faktura to wygodny i pewny sposób uzyskiwania bieżącej informacji o wielkości zużycia wody oraz kwocie i terminie najbliższej płatności. Wysyłka faktury elektronicznej odbywa się na podany w oświadczeniu adres e-mail po jej wystawieniu.

W celu aktywacji e-faktury konieczne jest wypełnienie i dostarczenie oświadczenia: „Zgoda na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej” oraz zapoznanie się z Regulaminem przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej dla Klientów GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o

Podpisane oświadczenie Klient może:
- przesłać do GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o. pocztą elektroniczną (skan wypełnionego formularza) na adres: e-faktura@eko-babice.pl
- dostarczyć osobiście do GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o. w Starych Babicach przy ul. Gen. Kutrzeby 36
- przesłać pocztą na adres korespondencyjny; Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

e-faktury będą do Państwa wysyłane na wskazany w oświadczeniu adres e-mailowy.

e-faktury mogą otrzymywać wszyscy klienci GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o., którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
- zaakceptowali regulamin e-faktura