19 kwietnia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.04.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 4 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2024 r. o […]
25 sierpnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.08.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadnia inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy wiaty magazynowej komunalnych osadów ściekowych, oznaczonych kodem odpadu 19 08 05”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 6 / 8 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 08.09.2023 r. […]
28 lipca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup i dostawa samochodu o nadwoziu typu mini van lub suv”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 5 / 7 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 03.08.2023 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia ofert
21 lipca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup i dostawa samochodu o nadwoziu typu mini van lub suv”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 4 / 7 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 27.07.2023 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
5 lipca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz w wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 7 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 10.07.2023 r. o godz. […]
13 czerwca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.06.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz w wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 6 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 20.06.2023 r. o godz. […]
7 czerwca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.06.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część II”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 2 / 6 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 22.06.2023 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Zapytanie ofertowe Dokumentacja Informacja z […]
24 stycznia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.01.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krętej”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 1 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 08.02.2023 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Zapytanie ofertowe Dokumentacja Załączniki do zapytania […]
Skip to content