Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

Informacja o zmianie godzin otwarcia przedsiębiorstwa:

24.12.2019 – do godziny 12.00

27.12.2019 – do godziny 13.00

31.12.2019 – do godziny 13.00

Uwaga Przymrozki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,

Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,

Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Informacja

W dniu 26.09.2019 r. podpisaliśmy umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została warszawska firma Spectare sp. z o.o.
Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową wynosi 170 dni od dnia podpisania umowy.

Tym samym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, których nieruchomości objęte są projektem o niezwłoczne składanie ewentualnych wniosków o wykonanie nowych bądź przesunięcie już zaprojektowanych odrzutów kanalizacyjnych.

Uwaga- uwzględniamy tylko nieruchomości gruntowe zabudowane, posiadające pozwolenia na budowę bądź będące w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Z dokumentacją można zapoznać się w pokoju 32 w GPK EKO-BABICE lub na stronie internetowej http://eko-babice.pl/…/ogloszenie-przetargu-nieograniczone…/

Wykonawca robót rozpocznie prace na odcinku planowanej drogi oznaczonej w mpzp jako 3 KDL.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy

27 września 2019 roku nasza spółka obchodziła uroczyście 20-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się na Sali widowiskowej w Zielonkach-Parceli.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii i filmu

GALERIA

Film „XX lat Eko-Babice”

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152