Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

„ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO – DNI OTWARTE EKO-BABIC

Szanowni Państwo, w dniach 10-12 maja 2019 roku odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich na terenie całego kraju. W ramach tej akcji, chcemy po raz kolejny zaprezentować Państwu obiekty wybudowane m.in. dzięki Funduszom Europejskim. Jest to jedna z niewielu okazji, kiedy można zwiedzić, zobaczyć z bliska Stację Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach.

Poniżej link ze szczegółowymi informacjami:

https://dniotwarte.eu/…/srodowisko-ponad-wszystko-dni-otwar…

Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym przy ul. Źródlanej 17 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 13:00 🗓

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36 odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy !

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI KOCZARGI STARE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. informuje o podpisaniu umowy w dniu 8 marca 2019 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare gmina Stare Babice”. Wykonawcą jest firma ETP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice.

Zapraszamy do składania wniosków dotyczących wykonania nowych odrzutów kanalizacyjnych do posesji oraz wszelkich zmian ich lokalizacji dla miejscowości Koczargi Stare w ulicach objętych niniejszą inwestycją (zał. nr 1). Wnioski przyjmujemy w pokoju 32.
Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 KWIETNIA 2019 ROKU

UWAGA: Działki niezabudowane i nie posiadające pozwolenia na budowę nie będą uwzględniane w projekcie.

Prosimy o podawanie we wnioskach danych wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Wniosek  jest dostępnyna stronie www.eko-babice.pl lub w siedzibie GPK „EKO-BABICE”( pokój nr 32).

 

Załącznik 1 – Ulice objęte inwestycją

 

Informacja dla mieszkańców Latchorzewa
o umorzeniu postępowania prowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 

Do pobrania:

DecyzjaPPIS

DecyzjaPPIScd

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
  2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
  3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

 

 

Rada Nadzorcza

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o.

Kutrzeby 36, 05 – 082 Stare Babice

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

Szczegóły w załączniku: ogłoszenie.pdf

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152