Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

Ogłoszenie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. w Starych Babicach informuje, że

w dniu 18.02.2021 r. w obrębie ulic: Sikorskiego, Ekologiczna, Zorzy, Tęczy, Estrady będą prowadzone prace przeglądowe na sieci wodociągowej.

W związku z powyższym możliwe będą chwilowe przerwy w dostawie wody.

Zmiana Cennika

Zgodnie z uchwałą z dnia 14 grudnia 2020r. następuje zmiana cennika ścieków dowożonych.

Treść uchwały

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
  2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
  3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez zamarznięcie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  uprzejmie informuje, iż zintensyfikowało  prace związane z wymianą wodomierzy , których termin legalizacji zbliża się ku końcowi. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków wymaga to wejścia do budynków/garaży zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie Pracownikom „EKO-BABICE” pomieszczeń do wykonania wspominanych prac.

Wymiana wodomierzy głównych nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pracownicy przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poruszają się oznakowanymi pojazdami z logo „EKO-BABICE.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2021 rozpoczynamy jako przedsiębiorstwo odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie.

Informacje dotyczące harmonogramów, terminów, dostępne na stronie urzędu gminy:

https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-w-2021/

KONTAKT I REKLAMACJE

Tel: +48 880 526 450 lub
22 722 90 08 i zgodnie z zapowiedzią proszę wybrać 2
adres email: odpady@eko-babice.pl

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152