Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

16.03.2017 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BORZĘCIN MAŁY – ul. Lawendy, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Dzikie Róży i Lasku Brzozowego

W związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości BORZĘCIN MAŁY  w rejonie ul. Lawendy, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Dzikie Róży i Lasku Brzozowego, GPK „EKO-BABICE” Sp z o.o. informuje, iż wnioski dotyczące wszelkich zmian nieuwzględnionych w pierwotnym projekcie kanalizacji będą przyjmowane w siedzibie Spółki (pokój 32) do dnia 30.05.2017 r.

Wniosek do pobrania

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 06.03.2017r. wprowadziło dla wszystkich klientów

INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

Dokonując przelewu prosimy o zmianę numeru rachunku na umieszczony na fakturze. Numer rachunku jest przypisany do danego ID zatem jeśli jeden odbiorca posiada kilka numerów ID (dostaje kilka faktur) wówczas na każdej fakturze będzie miał inny numer rachunku bankowego.

Numer konta bankowego zamieszczony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa jest numerem konta podstawowego. Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez klientów indywidualnych jest numerem bezpośrednim klienta, na którego wystawiono fakturę. Indywidualne konto zawiera w sobie identyfikator klienta, który jest niezbędny do rozliczeń tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego automatycznie rozliczane są wpłaty dokonywane z tytułu dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

Takie nowoczesne rozwiązanie znacznie ułatwi pracę oraz wyeliminuje sytuacje błędnego przypisywania wpłat dla płatności realizowanych przez płatnika na rzecz innego odbiorcy.

01.03.2017 r.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI WIEŚ (zad.44)

W związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś w rejonie pomiędzy ul. Sportową a Białej Góry GPK „EKO-BABICE” Sp z o.o. informuje, iż wnioski dotyczące wszelkich zmian nieuwzględnionych w pierwotnym projekcie kanalizacji będą przyjmowane w siedzibie Spółki (pokój 32) do dnia 30.04.2017 r.

Wniosek do pobrania

 

BABINICZ 2016 PRZYZNANY!

Bardzo nam miło poinformować, że statuetkę „Babinicza 2016” otrzymał Paweł Turkot – Prezes Zarządu naszego Przedsiębiorstwa.

Gala Babinicz 2016Uchwała Kapituły

Treść podziękowania za otrzymanie „Babinicza 2016”, którego nie wygłosiłem z powodu nadmiernego wzruszenia.

                                                                   Paweł Turkot

 

Szanowni Państwo

W pierwszym rzędzie podziękowanie kieruję do członków szacownej kapituły Babinicza, którzy zdecydowali o przyznaniu mi tego największego wyróżnienia Gminy Stare Babice.

Jak wynika z treści uzasadnienia, jest to nagroda za całokształt mojej dotychczasowej pracy na rzecz gminy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji różnych zadań inwestycyjnych.

Skoro tak, to należy zauważyć, że podstawową przyczyną umożliwiającą zrealizowanie tych wszystkich przedsięwzięć były decyzje podjęte prawie dwadzieścia lat temu przez władze gminy i konsekwentnie kontynuowane w czasie kolejnych kadencji przez Wójta Gminy, jego zastępców oraz członków Rady Gminy i jej Przewodniczących.

To wola i decyzje kilkudziesięciu osób umożliwiły powstanie przedsiębiorstwa „Eko-Babice”, a następnie powierzenie nam tych wszystkich zadań do realizacji, za co w imieniu pracowników „Eko-Babice” i własnym bardzo dziękuję.

Zaplanowanie i wykonanie tych wszystkich przedsięwzięć w ciągu 17 – stu lat istnienia „Eko-Babic” było możliwe tylko dzięki oddanej pracy kilkudziesięciu pracowników firmy, a także Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki którą miałem i mam przyjemność kierować, jest to nasz wspólny sukces i za ten sukces im wszystkim serdecznie dziękuję.

Uczestniczę w uroczystym wręczaniu statuetki „Babinicza” od roku 2000. Chyba w roku 2005, kiedy laureatów tej nagrody było już dziewięciu w trakcie uroczystości wspólnie z radnym Leszkiem Poborczykiem, zastanawialiśmy się, ile to statystycznie lat trzeba pracować na rzecz Gminy Stare Babice, aby mieć szanse otrzymania tego wyróżnienia. Po wnikliwej wspólnej analizie ustaliliśmy, że trzeba wykazać się przynajmniej 20 stoma latami działalności. Oznacza to, że ja i „Eko-Babice” otrzymaliśmy tę nagrodę nieco „na kredyt”. Nie pozostaje w takim razie nic innego jak odpracować to wyróżnienie tak, jak potrafimy najlepiej, realizując kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne na rzecz Gminy Stare Babice w kolejnych latach naszej pracy. I do tego w imieniu własnym i wszystkich pracowników „Eko-Babic” mogę się z radością zobowiązać, jeszcze raz dziękując za przyznane wyróżnienie.

Paweł Turkot

Stare Babice 05 stycznia 2017 r.

 

Film dokumentujący uroczystość (publikujemy dzięki uprzejmości autora)

 

 

 

 

Informacja o nowych godzinach pracy od 01.01.2017

 Poniedziałek  8.00-18.00

Wtorek – Piątek 8.00-16.00

Serdecznie zapraszamy!

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej