Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

 

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Poniżej zdjęcie z podpisania umowy:
Na zdjęciu od lewej:
Marcin Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego NFOŚiGW
Jan Żychliński – Starosta powiatu warszawskiego zachodniego
Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW
Agnieszka Cybulska – Główna Księgowa GPK „Eko Babice” Sp. z o. o.
Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beata Ruszkowska – Koordynator Projektu (Główny Specjalista Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW)
Paweł Turkot – Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko Babice” Sp. z o. o.
Paweł Bohdziewicz – Kierownik JRP – „Eko Babice” Sp. z o. o.
Monika Jędrzejczak – Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń JRP – „Eko Babice” Sp. z o. o.

podpsanie_umowy podpisanie_umowy4 podpisanie_umowy3 podpisanie_umowy2

Informacja o nowych godzinach pracy


Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia wydawania warunków technicznych oraz uzgadniania realizacji przyłączy pracownicy Biura Obsługi Klienta od dnia 01.07.2016r. będą pracować dłużej w następujące dni:

 Poniedziałek – w godzinach 8.00-19.00

Środa – w godzinach 8.00-19.00

Czwartek – w godzinach 8.00-19.00

Serdecznie zapraszamy!


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

ogłasza sprzedaż silosu do przechowywania materiałów sypkich.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:

Ogloszenie

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej