Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

 

BABINICZ 2016 PRZYZNANY!

Bardzo nam miło poinformować, że statuetkę „Babinicza 2016” otrzymał Paweł Turkot – Prezes Zarządu naszego Przedsiębiorstwa.

Gala Babinicz 2016Uchwała Kapituły

Treść podziękowania za otrzymanie „Babinicza 2016”, którego nie wygłosiłem z powodu nadmiernego wzruszenia.

                                                                   Paweł Turkot

 

Szanowni Państwo

W pierwszym rzędzie podziękowanie kieruję do członków szacownej kapituły Babinicza, którzy zdecydowali o przyznaniu mi tego największego wyróżnienia Gminy Stare Babice.

Jak wynika z treści uzasadnienia, jest to nagroda za całokształt mojej dotychczasowej pracy na rzecz gminy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji różnych zadań inwestycyjnych.

Skoro tak, to należy zauważyć, że podstawową przyczyną umożliwiającą zrealizowanie tych wszystkich przedsięwzięć były decyzje podjęte prawie dwadzieścia lat temu przez władze gminy i konsekwentnie kontynuowane w czasie kolejnych kadencji przez Wójta Gminy, jego zastępców oraz członków Rady Gminy i jej Przewodniczących.

To wola i decyzje kilkudziesięciu osób umożliwiły powstanie przedsiębiorstwa „Eko-Babice”, a następnie powierzenie nam tych wszystkich zadań do realizacji, za co w imieniu pracowników „Eko-Babice” i własnym bardzo dziękuję.

Zaplanowanie i wykonanie tych wszystkich przedsięwzięć w ciągu 17 – stu lat istnienia „Eko-Babic” było możliwe tylko dzięki oddanej pracy kilkudziesięciu pracowników firmy, a także Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki którą miałem i mam przyjemność kierować, jest to nasz wspólny sukces i za ten sukces im wszystkim serdecznie dziękuję.

Uczestniczę w uroczystym wręczaniu statuetki „Babinicza” od roku 2000. Chyba w roku 2005, kiedy laureatów tej nagrody było już dziewięciu w trakcie uroczystości wspólnie z radnym Leszkiem Poborczykiem, zastanawialiśmy się, ile to statystycznie lat trzeba pracować na rzecz Gminy Stare Babice, aby mieć szanse otrzymania tego wyróżnienia. Po wnikliwej wspólnej analizie ustaliliśmy, że trzeba wykazać się przynajmniej 20 stoma latami działalności. Oznacza to, że ja i „Eko-Babice” otrzymaliśmy tę nagrodę nieco „na kredyt”. Nie pozostaje w takim razie nic innego jak odpracować to wyróżnienie tak, jak potrafimy najlepiej, realizując kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne na rzecz Gminy Stare Babice w kolejnych latach naszej pracy. I do tego w imieniu własnym i wszystkich pracowników „Eko-Babic” mogę się z radością zobowiązać, jeszcze raz dziękując za przyznane wyróżnienie.

Paweł Turkot

Stare Babice 05 stycznia 2017 r.

 

Film dokumentujący uroczystość (publikujemy dzięki uprzejmości autora)

 

 

 

 

Informacja o nowych godzinach pracy od 01.01.2017

 Poniedziałek  8.00-18.00

Wtorek – Piątek 8.00-16.00

Serdecznie zapraszamy!

Stare Babice, dn. 06 / 12 / 2016 roku

Szanowni Państwo

W związku z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości JANÓW
wzdłuż ulic STRZELCÓW KARPACKICH, KOMPANII SZTURMOWEJ, KAZIMIERZA GURBIELA, SAPERÓW, CICHOCIEMNYCH oraz SULIKA
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. zaprasza do podłączenia Państwa nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej.

W celu otrzymania od nas warunków technicznych, umożliwiających zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego należy dokonać opłaty w wysokości 500 zł. w kasie przedsiębiorstwa. Opłata ta pokrywa niezbędne czynności wymagane przy budowie tj. m.in. opiniowanie projektu, nadzór nad pracami i odbiór techniczny przyłącza.

Po otrzymaniu warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego należy zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza, projekt zaopiniować w naszym przedsiębiorstwie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii można przystąpić do budowy przyłącza wodociągowego przez uprawnioną firmę (pod naszym nadzorem), a następnie po dokonaniu odbioru technicznego i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę oraz podpisaniu umowy można przystąpić do jego eksploatacji.

Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego naszemu Przedsiębiorstwu po uzgodnieniu warunków z osobą upoważnioną i podpisaniu stosownej umowy. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia kosztów wykonania przyłącza wodociągowego na raty.
W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat zapraszamy do Biura Obsługi Klienta przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36. Niezbędne informacje można uzyskać także pod numerami telefonów biura naszego Przedsiębiorstwa 22 752-92-53 lub 22 722-90-08.

 

W dniu 23 listopada 2016 r. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek i Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Paweł Turkot uczestniczyli w uroczystej Gali wręczenia nagród programów Symbol 2016 zorganizowanej przez redakcję „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” i „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, która odbyła się w historycznych wnętrzach katowickiego hotelu Monopol.

Jak co roku, redakcja Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyróżniła podmioty najciekawsze, odnoszące największe sukcesy, wprowadzające największe innowacje w ramach swojej branży: najprężniej działające samorządy lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa, które szczególnie troszczą się o środowisko naturalne.
Wśród nich znalazła się też Gmina Stare Babice ze swoim największym projektem w historii gminy „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Stare Babice”, która również została uhonorowana statuetką Eko – Symbol 2016.
Laureatów, choć reprezentowały rozmaite branże, łączyły wartości: dążenie ku innowacjom, wzorowa polityka zarządzania i jakości, a także aktywność społeczna oraz skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

Eko Symbol 2016 w imieniu gminy odebrał Wójt Krzysztof Turek.

 

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Poniżej zdjęcie z podpisania umowy:
Na zdjęciu od lewej:
Marcin Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego NFOŚiGW
Jan Żychliński – Starosta powiatu warszawskiego zachodniego
Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW
Agnieszka Cybulska – Główna Księgowa GPK „Eko Babice” Sp. z o. o.
Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beata Ruszkowska – Koordynator Projektu (Główny Specjalista Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW)
Paweł Turkot – Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko Babice” Sp. z o. o.
Paweł Bohdziewicz – Kierownik JRP – „Eko Babice” Sp. z o. o.
Monika Jędrzejczak – Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń JRP – „Eko Babice” Sp. z o. o.

podpsanie_umowy podpisanie_umowy4 podpisanie_umowy3 podpisanie_umowy2

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej