Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BORZĘCINA MAŁEGO

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości podłączenia Państwa nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej, wybudowanej w ul. Lawendy, Dzikiej Róży, Lasku Brzozowego, Zielonej Łąki, Kwiatów Polnych i drogach dojazdowych do ul. Kosmowskiej. Mapa poglądowa poniżej.
W celu otrzymania od nas warunków technicznych, umożliwiających wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz uzyskania bliższych informacji na ten temat zapraszamy od dnia 20.08.2018 r. do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36.
Niezbędne informacje można uzyskać także pod numerami telefonów biura Przedsiębiorstwa 22 722-92-89, 22 733-00-94, 22 722-90-08 lub 22 752-92-53.


Po otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić do budowy przyłącza kanalizacyjnego (pod naszym nadzorem), a następnie po dokonaniu odbioru technicznego, wykonaniu i dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i podpisaniu umowy można przystąpić do jego eksploatacji.


Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza kanalizacyjnego Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” Sp. z o. o. po uzgodnieniu warunków z osobą upoważnioną i podpisaniu stosownej umowy.

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ZIELONKI-WIEŚ ( na zachód od Sportowej)

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w Starych Babicach informuje, iż rozpoczęła prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś po zachodniej stronie ul. Sportowej. Dokumentację wykonuje biuro projektowe:
„Usługi Projektowe Szustecka Hanna z siedzibą ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew”
Zapraszamy do zapoznania się z projektowaną trasą sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz do składania wniosków dotyczących lokalizacji nowych odrzutów kanalizacyjnych do granicy działki. Dotyczy nieruchomości położonych w miejscowości Zielonki-Wieś, na zachód od ul. Sportowej. Wnioski przyjmowane będą do dnia 30.06.2018 r. w pokoju 32 lub za pośrednictwem biura projektowego.
Osoba do kontaktu: Biuro projektowe – tel. 600-033-443.
UWAGA: Działki niezabudowane i nie posiadające pozwolenia na budowę nie będą uwzględniane w projekcie.

 

 

 

 

W związku z wymogami   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O.   informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

szczegóły http://eko-babice.pl/rodo/

 

Szanowni Mieszkańcy Borzęcina Małego
ulic Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego i Lawendy.

Informujemy, iż w okresie od 18 kwietnia do 27 kwietnia bieżącego roku planowane jest czyszczenie i teleinspekcja kanałów sanitarnych przez podwykonawcę działającego na zlecenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.

W związku z powyższym konieczne będzie odkopanie wszystkich włazów do studzienek kanalizacyjnych umożliwiających dostęp specjalistycznego sprzętu.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że w dziale Inwestycje/Projekty unijne

znajduje się  Harmonogram zamierzeń inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Spójności

 

 

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152