Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od dnia 05 do 23 października 2020 r. KASA oraz Biuro Obsługi Klientów  zostają zamknięte.

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu i tylko w sytuacjach pilnych. Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, bez wizyty w naszym biurze. Zalecamy dokonywanie płatności drogą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe uzyskacie Państwo m.in. na naszej stronie internetowej:

Przypominamy o możliwości podania stanu wodomierza za pośrednictwem strony internetowej https://eko-babice.pl/ – okienko PODAJ STAN WODOMIERZA

lub

Telefonicznie, pod numerami

Tel/fax. (22) 722-90-08
Tel/fax. (22) 752-92-53
Tel/fax (22) 722-92-89
Tel/fax (22) 733-00-94

W przypadku braku odczytu naliczymy zużycie średnie, które zostanie rozliczone na kolejnej fakturze.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

!!! UWAGA !!!

W związku z pojawiającymi się informacjami, że osoby niepowołane podszywają się pod pracowników „Eko-Babice” Sp. z o.o. oferując wymianę wodomierza za opłatą na miejscu, uprzejmie informujemy że:

  1. Nasi pracownicy posiadają legitymację służbowe.
  2. W większości przypadków, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,  przyjeżdżają oznakowanym pojazdem oraz w odzieży służbowej.
  3. Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wodociągowych w ramach legalizacji jest bezpłatna.
  4. Opłacie podlegają tylko podwodomierze ogrodowe oraz wodomierze na własnych ujęciach.
  5. Monterzy nie pobierają żadnych opłat bezpośrednio od naszych Klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy w przypadkach wątpliwości kontaktować się z naszym nadzorem wymiany wodomierzy w osobie Tomasza Ciećwierza, tel. 506-690-633.

Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego.

Informujemy, iż w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z projektantem p. Błażejem Rogulskim na wykonanie dokumentacji technicznej -projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego na obszarze pomiędzy ulicami Skargi, Okrzei, Tuwima, Staffa i Grzesiuka.

Właściciele nieruchomości gruntowych zabudowanych lub posiadających pozwolenia na budowę bądź w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę proszeni są do dnia 30.06.2020 r. o skontaktowanie się z jednostką Realizująca Projekt GPK „EKO-BABICE”, ul. Kutrzeby 36, Stare Babice, pok. 32, tel. 22-752-90-08, wew. 310 lub 322, mail. bubrowiecka@eko-babice.pl i wskazanie lokalizacji odrzutu kanalizacyjnego oraz głębokości na granicy działki ( wniosek o odrzut ).

Poniżej załączamy wzór wniosku o odrzut, który należy wypełnić i dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa oraz mapę poglądową terenu objętego przedmiotowym projektem.

Pamiętaj czego NIE WOLNO wrzucać do kanalizacji!

SZCZEGÓŁY

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152