Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

Zmiana Cennika

Zgodnie z uchwałą z dnia 14 grudnia 2020r. następuje zmiana cennika ścieków dowożonych.

Treść uchwały

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
  2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
  3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez zamarznięcie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  uprzejmie informuje, iż zintensyfikowało  prace związane z wymianą wodomierzy , których termin legalizacji zbliża się ku końcowi. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków wymaga to wejścia do budynków/garaży zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie Pracownikom „EKO-BABICE” pomieszczeń do wykonania wspominanych prac.

Wymiana wodomierzy głównych nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pracownicy przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poruszają się oznakowanymi pojazdami z logo „EKO-BABICE.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2021 rozpoczynamy jako przedsiębiorstwo odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie.

Informacje dotyczące harmonogramów, terminów, dostępne na stronie urzędu gminy:

https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-w-2021/

KONTAKT I REKLAMACJE

Tel: +48 880 526 450 lub
22 722 90 08 i zgodnie z zapowiedzią proszę wybrać 2
adres email: odpady@eko-babice.pl

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Zabezpiecz swoją nieruchomość przed zalaniem ściekami sanitarnymi.

Mimo niewątpliwych korzyści płynących z faktu podłączenia nieruchomości do gminnej kanalizacji sanitarnej, w ostatnich miesiącach doszło do zalania wielu nieruchomości. Istnieje prosty sposób, aby zapobiec tego typu zdarzeniom wymagający zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków (zawór zwrotny). Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie nieruchomości leży po stronie Właściciela i wynika z przepisów prawa m.in. §124 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437, z późn. zm.).

Bezpieczne użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej leży w interesie zarówno GPK „EKO-BABICE” jak i  odbiorców usług.    

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152