Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Zabezpiecz swoją nieruchomość przed zalaniem ściekami sanitarnymi.

Mimo niewątpliwych korzyści płynących z faktu podłączenia nieruchomości do gminnej kanalizacji sanitarnej, w ostatnich miesiącach doszło do zalania wielu nieruchomości. Istnieje prosty sposób, aby zapobiec tego typu zdarzeniom wymagający zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków (zawór zwrotny). Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie nieruchomości leży po stronie Właściciela i wynika z przepisów prawa m.in. §124 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437, z późn. zm.).

Bezpieczne użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej leży w interesie zarówno GPK „EKO-BABICE” jak i  odbiorców usług.    

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że KASA oraz Biuro Obsługi Klientów  pozostają zamknięte do odwołania .

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu i tylko w sytuacjach pilnych. Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, bez wizyty w naszym biurze. Zalecamy dokonywanie płatności drogą elektroniczną. Wszelkie dane kontaktowe uzyskacie Państwo m.in. na naszej stronie internetowej:

Przypominamy o możliwości podania stanu wodomierza za pośrednictwem strony internetowej https://eko-babice.pl/ – okienko PODAJ STAN WODOMIERZA

lub

Telefonicznie, pod numerami

Tel/fax. (22) 722-90-08
Tel/fax. (22) 752-92-53
Tel/fax (22) 722-92-89
Tel/fax (22) 733-00-94

W przypadku braku odczytu naliczymy zużycie średnie, które zostanie rozliczone na kolejnej fakturze.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

!!! UWAGA !!!

W związku z pojawiającymi się informacjami, że osoby niepowołane podszywają się pod pracowników „Eko-Babice” Sp. z o.o. oferując wymianę wodomierza za opłatą na miejscu, uprzejmie informujemy że:

  1. Nasi pracownicy posiadają legitymację służbowe.
  2. W większości przypadków, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,  przyjeżdżają oznakowanym pojazdem oraz w odzieży służbowej.
  3. Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wodociągowych w ramach legalizacji jest bezpłatna.
  4. Opłacie podlegają tylko podwodomierze ogrodowe oraz wodomierze na własnych ujęciach.
  5. Monterzy nie pobierają żadnych opłat bezpośrednio od naszych Klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy w przypadkach wątpliwości kontaktować się z naszym nadzorem wymiany wodomierzy w osobie Tomasza Ciećwierza, tel. 506-690-633.

Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego.

Informujemy, iż w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z projektantem p. Błażejem Rogulskim na wykonanie dokumentacji technicznej -projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego na obszarze pomiędzy ulicami Skargi, Okrzei, Tuwima, Staffa i Grzesiuka.

Właściciele nieruchomości gruntowych zabudowanych lub posiadających pozwolenia na budowę bądź w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę proszeni są do dnia 30.06.2020 r. o skontaktowanie się z jednostką Realizująca Projekt GPK „EKO-BABICE”, ul. Kutrzeby 36, Stare Babice, pok. 32, tel. 22-752-90-08, wew. 310 lub 322, mail. bubrowiecka@eko-babice.pl i wskazanie lokalizacji odrzutu kanalizacyjnego oraz głębokości na granicy działki ( wniosek o odrzut ).

Poniżej załączamy wzór wniosku o odrzut, który należy wypełnić i dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa oraz mapę poglądową terenu objętego przedmiotowym projektem.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne

„EKO-BABICE” Sp. z o.o.

05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 1181462152