Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2016r. (czwartek) biuro przedsiębiorstwa będzie czynne do godziny 13.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Stare Babice, dn. 06 / 12 / 2016 roku

Szanowni Państwo

W związku z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości JANÓW
wzdłuż ulic STRZELCÓW KARPACKICH, KOMPANII SZTURMOWEJ, KAZIMIERZA GURBIELA, SAPERÓW, CICHOCIEMNYCH oraz SULIKA
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. zaprasza do podłączenia Państwa nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej.

W celu otrzymania od nas warunków technicznych, umożliwiających zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego należy dokonać opłaty w wysokości 500 zł. w kasie przedsiębiorstwa. Opłata ta pokrywa niezbędne czynności wymagane przy budowie tj. m.in. opiniowanie projektu, nadzór nad pracami i odbiór techniczny przyłącza.

Po otrzymaniu warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego należy zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza, projekt zaopiniować w naszym przedsiębiorstwie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii można przystąpić do budowy przyłącza wodociągowego przez uprawnioną firmę (pod naszym nadzorem), a następnie po dokonaniu odbioru technicznego i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę oraz podpisaniu umowy można przystąpić do jego eksploatacji.

Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego naszemu Przedsiębiorstwu po uzgodnieniu warunków z osobą upoważnioną i podpisaniu stosownej umowy. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia kosztów wykonania przyłącza wodociągowego na raty.
W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat zapraszamy do Biura Obsługi Klienta przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36. Niezbędne informacje można uzyskać także pod numerami telefonów biura naszego Przedsiębiorstwa 22 752-92-53 lub 22 722-90-08.

 

W dniu 23 listopada 2016 r. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek i Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Paweł Turkot uczestniczyli w uroczystej Gali wręczenia nagród programów Symbol 2016 zorganizowanej przez redakcję „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” i „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, która odbyła się w historycznych wnętrzach katowickiego hotelu Monopol.

Jak co roku, redakcja Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyróżniła podmioty najciekawsze, odnoszące największe sukcesy, wprowadzające największe innowacje w ramach swojej branży: najprężniej działające samorządy lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa, które szczególnie troszczą się o środowisko naturalne.
Wśród nich znalazła się też Gmina Stare Babice ze swoim największym projektem w historii gminy „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Stare Babice”, która również została uhonorowana statuetką Eko – Symbol 2016.
Laureatów, choć reprezentowały rozmaite branże, łączyły wartości: dążenie ku innowacjom, wzorowa polityka zarządzania i jakości, a także aktywność społeczna oraz skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

Eko Symbol 2016 w imieniu gminy odebrał Wójt Krzysztof Turek.

 

W dniu 28 października 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Poniżej zdjęcie z podpisania umowy:
Na zdjęciu od lewej:
Marcin Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego NFOŚiGW
Jan Żychliński – Starosta powiatu warszawskiego zachodniego
Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW
Agnieszka Cybulska – Główna Księgowa GPK „Eko Babice” Sp. z o. o.
Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beata Ruszkowska – Koordynator Projektu (Główny Specjalista Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW)
Paweł Turkot – Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko Babice” Sp. z o. o.
Paweł Bohdziewicz – Kierownik JRP – „Eko Babice” Sp. z o. o.
Monika Jędrzejczak – Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń JRP – „Eko Babice” Sp. z o. o.

podpsanie_umowy podpisanie_umowy4 podpisanie_umowy3 podpisanie_umowy2

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej