ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.09.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Inwentaryzacja składników majątku Zamawiającego”.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 9/ 2021

Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content