ZAGUBIENIE FAKTURY

W przypadku niedostarczenia lub zgubienia faktury należy skontaktować się z Eko-Babice telefonicznie pod numerem (22) 722 90 08 w.6 lub przez e-mail: matusiak@eko-babice.pl . W ten sposób można uzyskać dane potrzebne do dokonania płatności: kwota, termin płatności, numer konta, numer zagubionej faktury lub zgłosić chęć otrzymania duplikatu faktury.