Facebook

Suw w Starych Babicach

Menu
SUW w Starych Babicach

Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach pracuje od 1983 roku a przejęta w zarządzanie przez Spółkę została w 1999 roku.

W latach 2006 – 2013 przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych m.in. zastosowano rozwiązania pozwalające na pracę stacji w pełnej automatyce a wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa. Wymieniono rurociągi, zmieniono układ dezynfekcji, a wyeksploatowane urządzenia zamieniono na nowoczesne, energooszczędne pompy z przemiennikami częstotliwości pozwalającymi na płynną regulację ich wydajności.

Ze względu na pogorszenie się jakości wody w studniach głębinowych a zwłaszcza znaczące podwyższenie zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej, niemożliwe stało się osiągnięcie parametrów w wodzie uzdatnionej odpowiadającym normom dla wody przeznczonej do picia – dotyczyło to głównie zawartości manganu. W związku z powyższym konieczne stało się szybkie przeprowadzenie modernizacji stacji i zmiana układu uzdatniania. We wrześniu 2015 roku zakończono modernizację stacji polegającej m.in. na zastosowaniu dwustopniowej filtracji na filtrach odżelaziających i filtrach odmanganiających.

Poprawa jakości wody w wyniku przeprowadzonej modernizacji:

Parametr zawartość przed modernizacją (wartość średnia z 2014 r.) [mg/dm3] zawartość po modernizacji (wartość średnia z okresu 09.2015-03.2016) [mg/dm3] norma wg Rozporządzenia w sprawie jakości wody
mangan 0,116 0,004 0,050
żelazo 0,104 0,016 0,200

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej