INFORMACJE OGÓLNE

W latach 2006 – 2013 przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych m.in. zastosowano rozwiązania pozwalające na pracę stacji w pełnej automatyce a wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa. Wymieniono rurociągi, zmieniono układ dezynfekcji, a wyeksploatowane urządzenia zamieniono na nowoczesne, energooszczędne pompy z przemiennikami częstotliwości pozwalającymi na płynną regulację ich wydajności.

Ze względu na pogorszenie się jakości wody w studniach głębinowych a zwłaszcza znaczące podwyższenie zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej, niemożliwe stało się osiągnięcie parametrów w wodzie uzdatnionej odpowiadającym normom dla wody przeznczonej do picia – dotyczyło to głównie zawartości manganu. W związku z powyższym konieczne stało się szybkie przeprowadzenie modernizacji stacji i zmiana układu uzdatniania. We wrześniu 2015 roku zakończono modernizację stacji polegającej m.in. na zastosowaniu dwustopniowej filtracji na filtrach odżelaziających i filtrach odmanganiających.

Poprawa jakości wody w wyniku przeprowadzonej modernizacji:

Parametrzawartośc przed modernizacją (wartość średnia z 2014 r.) [mg/dm3]zawartość po modernizacji (wartość średnia z okresu 09.2015-03.2016) [mg/dm3]norma wg Rozporządzenia w sprawie jakości wody
mangan0,1160,0040,050
żelazo0,1040,0160,200

DANE EKSPLOATACYJNE

Zdolność produkcyjna:
• Wydajność maksymalna dobowa 2880 m3/d, maksymalnie godzinowo 110 m3/h
• Wydajność pompowni sieciowej III stopnia – 200 m3/h
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2022 roku – 1600 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2021 roku – 1141 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2020 roku – 917 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2019 roku – 1140 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2018 roku – 913 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2017 roku – 889 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2016 roku – 947 m3/d