SUW W STARYCH BABICACH Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach pracuje od 1983 roku.
Została przejęta w zarządzanie przez Spółkę w 1999 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

W latach 2006 – 2013 przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych m.in. zastosowano rozwiązania pozwalające na pracę stacji w pełnej automatyce a wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa. Wymieniono rurociągi, zmieniono układ dezynfekcji, a wyeksploatowane urządzenia zamieniono na nowoczesne, energooszczędne pompy z przemiennikami częstotliwości pozwalającymi na płynną regulację ich wydajności.

Ze względu na pogorszenie się jakości wody w studniach głębinowych a zwłaszcza znaczące podwyższenie zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej, niemożliwe stało się osiągnięcie parametrów w wodzie uzdatnionej odpowiadającym normom dla wody przeznczonej do picia – dotyczyło to głównie zawartości manganu. W związku z powyższym konieczne stało się szybkie przeprowadzenie modernizacji stacji i zmiana układu uzdatniania. We wrześniu 2015 roku zakończono modernizację stacji polegającej m.in. na zastosowaniu dwustopniowej filtracji na filtrach odżelaziających i filtrach odmanganiających.

Poprawa jakości wody w wyniku przeprowadzonej modernizacji:

Parametrzawartośc przed modernizacją (wartość średnia z 2014 r.) [mg/dm3]zawartość po modernizacji (wartość średnia z okresu 09.2015-03.2016) [mg/dm3]norma wg Rozporządzenia w sprawie jakości wody
mangan0,1160,0040,050
żelazo0,1040,0160,200

DANE EKSPLOATACYJNE

Zdolność produkcyjna:
• Wydajność średnio 1680 m3/d, maksymalnie 110 m3/h
• Wydajność pompowni sieciowej III stopnia – 200 m3/h
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2019 roku – 1140 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2018 roku – 913 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2017 roku – 889 m3/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2016 roku – 947 m3/d

PROCES UZDATNIANIA

Woda na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach pochodzi z utworów czwartorzędowych – studni nr 6 o wydajności 70 m3/h i głębokość 40 m, studni nr 7 o wydajności 75 m3/h i głębokość 42 m oraz studni nr 8 o wydajności 35 m3/h i głębokość 40 m. Parametry wody surowej wskazują na znaczne przekroczenia wskaźników charakterystyczne dla wód głębinowych oraz charakteryzują się znaczną twardością

• Żelazo 0,661 – 6,64 mg/dm³ – norma 0,2 mg/dm³
• Mangan 0,275 – 0,713 mg/dm³ – norma 0,05 mg/dm³
• Mętność 1,19 – 88,1 mg/dm³ – norma 1 mg/dm³
• Barwa 5 – 25 mg/dm³ – norma 15 mg/dm³
• Twardość 510 – 575 mg CaCO3/dm³ – norma 500 mg CaCO3/dm³

Woda ze studni głębinowych za pomocą pomp głębinowych pompowana jest do zbiornika reakcji oddzielnymi rurociągami, na których zainstalowano trzy strumienice. Pompy głębinowe przetłaczają wodę przez specjalną zwężkę (strumienicę) w wyniku czego prędkość strumienia wzrasta i powstaje strefa podciśnienia zasysająca powietrze z otoczenia. Wymieszana woda z powietrzem wprowadzana jest do zbiornika reakcji. Napowietrzona woda przetrzymywana jest w zbiorniku w celu utlenienia związków żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego przez 45 min. Dodatkowo do zbiornika reakcji dodawany jest wodorotlenek sodu wspomagający proces utleniania związków żelaza a także wpływający na obniżenie twardości wody.

Pompownia pośrednia kieruje wodę na dwustopniowy układ filtracji: filtry ciśnieniowe odżelaziające z wypełnieniem jednowarstwowym z piasku kwarcowego, a następnie filtry ciśnieniowe odmanganiające z wypełnieniem dwuwarstwowym ze złoża katalitycznego o wysokości 1 m oraz złoża kwarcowego o wysokości 0,3 m. Uzdatniona woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 300 m3 każdy, skąd za pomocą zestawu pomp sieciowych podawana jest do sieci wodociągowej.

Przed wprowadzeniem wody do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej woda poddawana jest procesowi dezynfekcji. Na SUW w Starych Babicach zastosowano nowoczesny system dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu wytwarzanego na miejscu w procesie elektrolizy soli kuchennej. Dzięki takiemu rozwiązaniu podchloryn wytwarzany jest na bieżąco w zależności od zapotrzebowania, w związku z czym jest zawsze świeży i posiada optymalne właściwości dezynfekcyjne. Stosowane dawki są tak dobierane, żeby zawartość chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci wynosiła maksymalnie 0,3 mgCl2/dm3.Na stacji zainstalowany jest także agregat prądotwórczy pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw w czasie awarii zasilania.

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content