SUW

W BORZĘCINIE MAŁYM
Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pracuje od września 2008 roku. Obecnie z wody pochodzącej z tej stacji korzysta prawie 60% mieszkańców gminy. Woda surowa pochodząca z ujęć głębinowych charakteryzuje się dobrą jakością wymagającą usunięcia głównie podwyższonego żelaza i manganu oraz średnią twardością.

INFORMACJE OGÓLNE

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pracuje od września 2008 roku. Obecnie z wody pochodzącej z tej stacji korzysta prawie 60% mieszkańców gminy. Woda surowa pochodząca z ujęć głębinowych charakteryzuje się dobrą jakością wymagającą usunięcia głównie podwyższonego żelaza i manganu oraz średnią twardością.

Nowoczesne rozwiązania zastosowane na stacji uzdatniania pozwalają na pracę w pełnej automatyce. Dodatkowo wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa. Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Woda surowa pochodząca z ujęć głębinowych charakteryzuje się dobrą jakością wymagającą usunięcia głównie podwyższonego żelaza i manganu oraz średnią twardością.

Nowoczesne rozwiązania zastosowane na stacji uzdatniania pozwalają na pracę w pełnej automatyce. Dodatkowo wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa.

Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

DANE EKSPLOATACYJNE

Zdolność produkcyjna:
• Wydajność średnio 1800 m³/d, maksymalnie 120 m³/h
• Wydajność pompowni sieciowej III stopnia – 300 m³/h
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2019 roku – 1785 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2018 roku – 1825 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2017 roku – 1619 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2016 roku – 1678 m³/d

Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

PROCES UZDATNIANIA

Woda na Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pochodzi z trzech studni głębinowych o wydajności 60m3/h każda i głębokości 43, 40 i 43m, czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Parametry wody surowej są charakterystyczne dla wód głębinowych i wykazują przekroczenia następujących wskaźników:

Żelazo 0,41 – 1,60 mg/dm³ – norma 0,2 mg/dm³
Mangan 0,179 – 0,380 mg/dm³ – norma 0,05 mg/dm³
Mętność 0,42 – 15,6 mg/dm³ – norma 1 mg/dm³
Barwa 5 – 15 mg/dm³ – norma 15 mg/dm³

Woda ze studni głębinowych za pomocą pomp głębinowych pompowana jest do zbiornika reakcji oddzielnymi rurociągami, na których zainstalowano trzy strumienice. Pompy głębinowe przetłaczają wodę przez specjalną zwężkę (strumienicę) w wyniku czego prędkość strumienia wzrasta i powstaje strefa podciśnienia zasysająca powietrze z otoczenia. Wymieszana woda z powietrzem wprowadzana jest do zbiornika reakcji. Napowietrzona woda przetrzymywana jest w zbiorniku w celu utlenienia związków żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego, usunięcie zapachu oraz agresywnego CO2.

Pompownia pośrednia kieruje wodę na dwustopniowy układ filtracji: filtry ciśnieniowe odżelaziające z wypełnieniem jednowarstwowym z piasku kwarcowego, a następnie filtry ciśnieniowe odmanganiające z wypełnieniem jednowarstwowym ze złoża katalitycznego. Uzdatniona woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 1000 m3, skąd za pomocą zestawu pomp sieciowych podawana jest do sieci wodociągowej.

Przed wprowadzeniem wody do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej woda poddawana jest procesowi dezynfekcji. Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesny system dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu wytwarzanego na miejscu w procesie elektrolizy soli kuchennej. Dzięki takiemu rozwiązaniu podchloryn wytwarzany jest na bieżąco w zależności od zapotrzebowania, w związku z czym jest zawsze świeży i posiada optymalne właściwości dezynfekcyjne. Stosowane dawki są tak dobierane, żeby zawartość chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci wynosiła maksymalnie 0,3 mgCl2/dm3.

Na stacji zainstalowano także agregat prądotwórczy z systemem samoczynnego załączania rezerwy pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw w czasie awarii zasilania.

Slide Strefa klienta O nas Tel.: (22) 722-90-08
Tel.: (22) 752-92-53
e-mail: bok@eko-babice.pl
E-FAKTURA poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
E-BOK ADRES KONTAKT GODZINY OTWARCIA GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
EBOK
Skip to content