INFORMACJE OGÓLNE

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pracuje od września 2008 roku. Obecnie z wody pochodzącej z tej stacji korzysta prawie 45% mieszkańców gminy. Woda surowa pochodząca z ujęć głębinowych charakteryzuje się dobrą jakością wymagającą usunięcia głównie podwyższonego żelaza i manganu oraz średnią twardością.

Nowoczesne rozwiązania zastosowane na stacji uzdatniania pozwalają na pracę w pełnej automatyce. Dodatkowo wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa. Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Woda surowa pochodząca z ujęć głębinowych charakteryzuje się dobrą jakością wymagającą usunięcia głównie podwyższonego żelaza i manganu oraz średnią twardością.

Nowoczesne rozwiązania zastosowane na stacji uzdatniania pozwalają na pracę w pełnej automatyce. Dodatkowo wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa.

Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

DANE EKSPLOATACYJNE

Zdolność produkcyjna:
• Wydajność maksymalna dobowa 1800 m³/d, maksymalnie godzinowo 120 m³/h
• Wydajność pompowni sieciowej III stopnia – 300 m³/h
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2022 roku – 1538 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2021 roku – 1603 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2020 roku – 1722 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2019 roku – 1785 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2018 roku – 1800 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2017 roku – 1619 m³/d
• Średniodobowa ilość wody wtłoczonej do sieci w 2016 roku – 1678 m³/d

Na SUW w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.