Facebook

Umowy i wnioski

Menu

Wszelkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną rekomendujemy wysyłać w formacie PDF, co ułatwi sprawniejszą i szybszą obsługę wniosków.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie podpisanej umowy.

W celu zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków należy:

  1. W przypadku gdy były wykonywane przyłącza do nowopowstającego lub istniejącego budynku, po ich odbiorze technicznym zakończonym spisaniem protokołów odbioru technicznego, należy dostarczyć oryginalną mapę inwentaryzacyjną wykonanych przyłączy, wypełnić formularz zgłoszenia danych do ewidencji, wniosek o zawarcie umowy, a następnie podpisać umowę.
  2. W przypadku gdy zmienia się właściciel nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny) dotychczasowy właściciel nieruchomości obowiązany jest do uregulowania należności do stanu wodomierza/wodomierzy określonego w protokole przekazania nieruchomości
    Protokół przekazania nieruchomości
    Nowy właściciel zwraca się z wnioskiem o zawarcie umowy, dostarcza dokumenty, na podstawie których stał się właścicielem posesji (np. akt notarialny, postanowienie sądu) oraz protokół przekazania nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest własnością kilkorga współwłaścicieli, a umowa ma być zawarta na jednego z nich należy dostarczyć oświadczenia pozostałych współwłaścicieli, w których wyrażają oni zgodę na zawarcie umowy.
    Wniosek o zawarcie umowy
  3. W przypadku jeżeli zmarł dotychczasowy właściciel przyłączonej już posesji, a nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie spadkowe wszyscy potencjalni spadkobiercy wyrażają pisemną zgodę na zawarcie umowy z użytkownikiem posesji, którą to zgodę należy dostarczyć do naszego Przedsiębiorstwa, wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy, wypełnić zgłoszenie danych do ewidencji, a następnie podpisać umowę. Ewentualne zaległości należy uregulować przed wystąpieniem z wnioskiem o zawarcie umowy.

Wzór umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej