Facebook

Cenniki

Menu

Aktualny cennik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (brutto) 

Opłata abonamentowa 6,47 zł
Opłata za 1 m3 wody dla mieszkańca 3,79 zł
Opłata za 1 m3 ścieków 8,12 zł
Opłata za przyjęcie 1 m3 na oczyszczalnię ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
Z terenu gminy Stare Babice 15,12 zł
Spoza terenu gminy Stare Babice 16,20 zł
Z przenośnych kabin sanitarnych oraz o pomierzonym parametrze ChZT powyżej 10000 mg/l 64,80 zł

Decyzja WA.RET.070.1.56.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Babice

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 8/2019 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 02.12.2019 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

Czynności dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków 24,60 zł
Aktualizacja warunków przyłącza wodociągowego (bez istotnych zmian w warunkach) 30,75 zł
Aktualizacja warunków przyłącza kanalizacyjnego (bez istotnych zmian w warunkach) 30,75 zł
Opiniowanie projektu przyłącza wodociągowego 73,80zł
Opiniowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego 73,80 zł
Opiniowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (na jednym projekcie) 98,40 zł
Dozór nad budową przyłącza wodociągowego przed jego zasypaniem, wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł
Dozór nad budową przyłącza kanalizacyjnego przed jego zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego 307,50 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza wodociągowego 49,20 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji przyłącza kanalizacyjnego 49,20 zł

Czynności dotyczące sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (brutto)

Opiniowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami 98,40 zł
Opiniowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 98,40 zł
Opiniowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami (w jednym opracowaniu projektowym) 123,00 zł
Dozór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 150 mb.) 369,00 zł
• dodatkowo • za każde kolejne rozpoczęte 10 mb. 12,30 zł
Dozór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego. (do 150 mb.) 492,00
• dodatkowo • za każde kolejne rozpoczęte 10 mb. 12,30 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji sieci wodociągowej 98,40 zł
Opracowanie i wydanie warunków technicznych dla projektu i realizacji sieci kanalizacyjnej 98,40 zł

Pozostałe usługi eksploatacyjne(brutto)

Montaż zestawu wodomierzowego ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywanym w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 405,90 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h na terenie zaopatrywanym w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. 307,50 zł
Wymiana wodomierza ogrodowego lub urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywania w wodę przez G.P.K. „Eko-Babice” Sp. z o.o. (w tym koszty materiałów). 307,50 zł
Odbiór wodomierza ogrodowego w przypadku montażu we własnym zakresie 100,00 zł
Odbiór urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej 100,00 zł
Zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego 369,00
Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego 184,50 zł
Wyłączenie wody (zamknięcie zasuwy domowej) 49,20 zł
Włączenie wody (otwarcie zasuwy domowej) 49,20 zł
Wyłączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Wymiana zaworu kulowego przelotowego (do średnicy DN 20) na indywidualne zlecenie 79,95 zł
Zamknięcie przepływu ścieków w kanale sanitarnym (za każdą rozpoczętą godzinę) 400,00 zł/r-g
Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego 500,00 zł
Rozplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 49,20 zł
Powtórne zaplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 49,20 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej poprzez napełnienie zbiornika wodą oddalonego od sieci nie dalej niż 70m (pokrycie kosztów udostępnienia + opłata za pobór) 50,00 zł+ ilość m3 wody x 4,72 zł
Wodomierz wolumetryczny Qn=2,5 m3/h (zakup przez odbiorcę do celów innych niż instalacja wodomierza głównego) 155,60 zł
Montaż urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej (w tym koszty materiałów) 455,10 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej dla potrzeb robót liniowych (w formie ryczałtu, za każde rozpoczęte 50 m3) 237,60 zł

Czynności dotyczące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ceny brutto)

Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa najmu zamiatarki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa zadymiana przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 92,25 zł/r-g
Usługa inspekcji ręczną kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Archiwum:

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 04.05.2016 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

Uchwała nr XLI/448/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXX/296/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXX/295/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVII/155/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XVII/156/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXXVII/377/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXXVII/378/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXVII/276/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej