ODŚNIEŻAMY

Naszym podstawowym zadaniem zleconym przez gminę jest utrzymanie ciągów pieszych w okresie zimowym

Pozostałe zadania

• Utrzymanie ciągów pieszych w okresie lato-zima

• Sprzątanie przystanków

• Opróżnianie koszy ulicznych

• Utrzymanie czystości placów zabaw

• Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej

• Utrzymanie czystości w szkole

• Wykonywanie drobnych prac remontowych i budowlanych

• Inne prace zlecone