NOWY KLIENT

Usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Wydanie zaświadczenia na rzecz organów administracyjnych (w tym zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków)48,20 zł
Informacja o możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej30,75 zł
Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego307,50 zł
Nadzór nad budową przyłącza kanalizacyjnego307,50 zł
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej98,40 zł
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej98,40 zł
Nadzór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania
podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.)
369,00 zł
• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb.75,00 zł
Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.)
492,00 zł
• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb.100 zł
Określenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej250,00 zł
Określenie warunków technicznych dla sieci kanalizacyjnej250,00 zł