NOWY KLIENT

Usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wydanie zaświadczenia na rzecz organów administracyjnych (w tym zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków)

61,50 zł

Informacja o możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

61,50 zł

Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego

369 zł

Nadzór nad budową przyłącza kanalizacyjnego

369 zł

Nadzór eksploatacyjny nad przebudową modernizacji przyłącza

123 zł

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej

184,50 zł

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej

184,50 zł

Nadzór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania
podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.)

492,00 zł

• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb.

123,00 zł

Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.)

615,00 zł

• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb.

123 zł

Określenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej

369,00 zł

Określenie warunków technicznych dla sieci kanalizacyjnej

369,00 zł