JAK ODCZYTYWAĆ WSKAZANIA WODOMIERZA

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dlatego podając wskazanie wodomierza należy uwzględniać wyłącznie cyfry czarne (oznaczające pełne metry sześcienne).

Przykłady:

Stan wodomierza 152 m3

Stan wodomierza 947 m3

Stan wodomierza 4671 m3