ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.10.2020 R.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Numer referencyjny: DK / ZO / 5 / 10 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 10.11.2020 r. o godz. 15.00

 

Skip to content