ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 14 / 9 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 17.10.2022 r. o godz. 12.00

Skip to content