ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.05.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem 19 08 05 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 7 / 5 / 2024

Termin składania ofert upłynął dnia 07.06.2024 r. o godz. 14.00

Skip to content