ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.03.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 2 / 3 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 08.04.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content