ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.10.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część II”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 11 / 10 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 03.11.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content