ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.10.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej)

Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 10 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2020 r. o godz. 15.00

 

Skip to content