ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn„Wdrożenie Projektu czasowej organizacji ruchu oraz utworzenie tymczasowych przystanków na czas wykonywania robót budowlanych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 12 / 9 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 26.09.2022 r. o godz. 14.00

Skip to content