ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.11.2020 R.

Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników

Numer referencyjny: DK / ZO / 6 / 11 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 13.00

 

Skip to content