ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 9 / 6 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 17.06.2021 r. o godz. 14.00

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Skip to content