ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.02.2020 R.

Zakup i dostawa wolnostojących kontenerów na odpady do PSZOK w Starych Babicach

Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 1 / 2 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 18.02.2020 r. o godz. 15.00

 

Skip to content