ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej posadowienia przyszłych instalacji fotowoltaicznych na terenach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 4 / 9 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 16.09.2022 r. o godz. 13.00

Skip to content