ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.02.2021 R.

Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Część: opracowanie dokumentacji technicznej w celu podłączenie studni St 9 do SUW”).

Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 2 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 17.02.2021 r. o godz. 14.00

 

Skip to content