ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.05.2020 R.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” oraz Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice”

Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 5 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 15.05.2020 r. o godz. 12.00

 

Skip to content