ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.11.2020 R.

Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice

Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 11 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 14.00

 

Skip to content