ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 26.01.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa systemu telewizyjnej inspekcji kanalizacji wraz z modernizacją zabudowy w pojeździe zamawiającego

Numer referencyjny: SEK / DES / 1 / 1 / 2024

Termin składania ofert upłynął dnia 07.02.2024 r. o godz. 14.00

Skip to content