ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 25.05.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 5 / 5 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 01.06.2022 r. o godz. 12.00

 

Skip to content