ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 22.12.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01)  z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach

Numer referencyjny: SEK / DTO / 16 / 12 / 2023

Termin składania ofert upłynął dnia 04.01.2024 r. o godz. 14.00

Skip to content