ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 21.12.2020 R.

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01) z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach

Numer referencyjny: SEK / DTO / 7 / 12 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 29.12.2020 r. o godz. 13.00

Skip to content