ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 20.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pnSukcesywna dostawa wapna palonego – mielonego, suchego, wysokoreaktywnego na Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 8 / 7 / 2023

Termin składania ofert upłynął dnia 27.07.2023 r. o godz. 13.00

Skip to content