ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 16.02.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”

Numer referencyjny: SEK / DES / 2 / 2 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 28.02.2022 r. o godz. 14.00

Skip to content