ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 15.01.2021 R.

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01) z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach

Numer referencyjny: SEK / DTO / 1 / 1 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 22.01.2021 r. o godz. 13.00

 

Skip to content