ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 13.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pnZaładunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem 19 08 05 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 7 / 7 / 2023

Termin składania ofert upłynął dnia 21.07.2023 r. o godz. 12.00

Skip to content