ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 22.12.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01)  z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 12 / 12 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 30.12.2021 r. o godz. 13.00

Skip to content