ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 02.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”

Numer referencyjny: SEK / DTO / 6 / 6 / 2021

Uwaga! zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upłynął  dnia 15.06.2021 r. o godz. 13.00

Zapytanie cenowe

Zmiana treści zapytania cenowego

Formularz Oferty z załącznikiem .docx

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content