Woda oligoceńska w babickich kranach – nowe ujęcie

10 listopada o godzinie 10 uroczyście odkręcono zawór nowego ujęcia wody dla gminy Stare Babice.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z Prezesem Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. Marcinem Łasińskim uruchomili nowe ujęcie wody z najgłębszego tego typu odwiertu na Mazowszu. Nową studnię pobłogosławił Ks. Prałat dr. Grzegorz Kozicki.

Z głębokości 295 metrów popłynęła woda trzeciorzędowa, choć dla wielu bliższe będzie określenie woda oligoceńska.

Ujęcie o maksymalnej wydajności 50 metrów sześciennych na godzinę zdecydowanie poprawi parametry wody w babickim wodociągu. W pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach woda z nowego ujęcia jest mieszana z wodą z ujęcia czwartorzędowego w proporcji 1:1. Taka mieszanka zdecydowanie obniży twardość wody i zmniejszy zawartość związków manganu i żelaza.

Pozytywne skutki zasilenia sieci wodą oligoceńską powinny być odczuwalne dla mieszkańców w ciągu kilku dni.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content